sobota, 1 listopada 2014 r.


WYBIERZ ZAJĘCIA :


miesięcznik Rynek

Piwnica na Wójtowskiej

Teatr Klasyki Rosyjskiej

Klub Wolontariuszy

ZTD Pawanilia

Wakat/Notoria

Blues na niedzielę

Scena Piętro Wyżej

Piwnica Largactil


Dyskusyjny Klub Filmów Nieobecnych

Jazz na starówce


Jazz club rynek


Galeria Promocyjna


Galeria Wyjście Awaryjne


Klub Seniora - Wars i Sawa

Klub Twórczy Mikroscena


WIDOK - Wirtualny Dom Kulturalny


Domy i Kluby Kultury w Warszawie

Kulturalna Warszawa

Miejsce Odkrywania Talentów


Zajęcia literackie dla dorosłych   Redakcja kwartalnika Wakat/Notoria

   

osoba prowadząca : Michał Kasprzak

„Wakat/Notoria” – kwartalnik zorientowany literacko, wydawany od 2006 roku przez Staromiejski Dom Kultury w Warszawie, poświęcony głównie twórczości młodych polskich autorów, prezentujący jednak również zjawiska z zakresu innych niż literatura dyscyplin artystycznych oraz dziedzin wiedzy (socjologia, filozofia kultury). W „Wakacie” publikowane są wiersze i prozy, teksty krytyczne, polemiki, wywiady i debaty, reportaże literackie, fotoreportaże, sprawozdania z wydarzeń kulturalnych, recenzje nowych książek. Do roku 2009 ukazało się dziesięć papierowych wydań pisma, w których szatę graficzną tworzył artysta Marek Sobczyk. Od września 2010 r. do końca 2011 r. „Wakat” ukazywał się w wersji internetowej jako „Wakat on-line”. W latach 2012 - 2013 dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismo ukazywało się w formie zarówno elektronicznej (http://sdk.pl/wakat/), jak i drukowanej. Wizytówkę każdego numeru  stanowi wiersz jednego z młodych autorów w oryginalnej oprawie graficznej umieszczany na okładce pisma oraz stronie głównej wydania internetowego.

Pismo konsekwentnie poszukuje w najnowszej (głównie polskiej) literaturze konceptualizacji nowych przestrzeni egzystencjalnych, refleksji o charakterze wspólnotowym, alternatywnych propozycji konstruowania rzeczywistości i przekraczania kulturowego status quo, reprezentując podejście socjologiczne i antropologiczne w krytyce literatury. Ważną kategorię dla redaktorów stanowi zagadnienie utopii jako możliwości projektowania i urzeczywistniania poprzez literaturę innych niż dominujące więzi społecznych, zasad komunikacji, opisów świata.

Redakcję pisma tworzą:

Michał Kasprzak (red. prow. działu krytycznego)
Michał Czaja (red. prow. działu literatury)
Joanna Mueller (dział literatury)
Natalia Malek (red. prow. działu recenzji)
Maria Cyranowicz (dział recenzji)
Aleksandra Wasilewska (dział sztuki i nowych mediów)
Paweł Kozioł (dział sztuki i nowych mediów)

Drukowane wersje „Wakatu” można nabyć w salonach sieci Empik.

Spotkania redakcji odbywają się w środy od 16 do 18 w Piwnicy Largactil Staromiejskiego Domu Kultury.

http://sdk.pl/wakat/

   Klub Literacki

   

osoba prowadząca : Beata Gula

Jest kontynuacją dość licznych działających od 1967 r. grup literackich. Zajmuje się zarówno promocją twórczości debiutantów, jak i twórcami profesjonalnymi. W SDK od 1982 r. W Klubie Literackim należy wyróżnić :

LITERACKI PUNKT KONSULTACYJNY - Przeznaczony dla osób jeszcze przed debiutem. Podczas indywidualnych rozmów z krytykiem lub literatem, można uzyskać ocenę swoich prac, otrzymać wskazówki. W SDK od 1985 roku.

WARSZTATY LITERACKIE - Cykle spotkań z poetami, prozaikami i krytykami dla młodych ludzi. Kwalifikacja na warsztaty na podstawie dostarczonych prób twórczości. W SDK od 1982 roku.

SEMINARIA – Wspólny Pokój – seminarium o twórczości kobiet, antropologia literatury – seminaria prof. P.Czaplińskiego


FESTIWAL LITERACKI - MANIFESTACJE POETYCKIE

Festiwal ma charakter zlotu poetów z całego kraju, prezentuje i integruje środowiska, eksponuje książkę poetycką i nowe formy przekazu literatury.  Charakter Manifestacji Poetyckich, poza przewodnią – panelowo artystyczną, wcześniej zaproponowaną przez organizatorów ideą (2013 – literatura i nauka jako konkurencyjne laboratoria przyszłości, 2014 –homo empaticus wolność jako możliwość różnorodności), projektują sami artyści, którzy na festiwal przygotowują własne, autorskie punkty programu. 

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA KLUBU LITERACKIEGO :
- Seria Biblioteka Nocy Poetów,
- Seria Debiuty.
Redaktor serii: p. Beata Gula

Klub Literacki Staromiejskiego Domu Kultury swoje działania i stałe zajęcia realizuje w Piwnicy „Largactil”.

Ramowy program działalności:
- poniedziałki w godz. 18.00-22.00 - seminaria, warsztaty;
- środy w godz. 16.00-18.00 - spotkania redakcyjne pisma “Wakat”,
- środy w godz. 16.00-18.00 - Punkt Konsultacji Literackich,
- środy w godz. 18.00-22.00 - warsztaty literackie,
- czwartki w godz. 17.00-22.00 - spotkania autorskie, promocje książek, Turnieje 1 Wiersza, Wierszorynki, Noce Poetów.

manifestacjepoetyckie.sdk.pl

AKTUALNOŚCI :

WARSZTATY LITERACKIE - NABORY!

Zapraszamy młodych poetów i prozaików (w wieku 16-28 lat, zamieszkałych w Warszawie lub okolicach) na WARSZTATY LITERACKIE prowadzone przez profesjonalnych wykładowców (aktywnych twórczo poetów, prozaików i krytyków literackich). Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 23 listopada 2014 r. na adres
e-mail: warsztaty.sdk@gmail.com.

Zgłoszenie powinno zawierać: - dane osobowe (imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail, wiek); krótką notkę osobową (typ i nazwa szkoły/ kierunek studiów, rodzaj uprawianej twórczości, dotychczasowe osiągnięcia, inne zainteresowania, a także informację o preferowanych autorach/ książkach oraz o znajomości najmłodszej polskiej poezji i prozy - dane te nie będą brane pod uwagę podczas postępowania kwalifikacyjnego), próbkę twórczości własnej (zestaw 10 wierszy i/ lub prozę i/ lub esej do 7 stron maszynopisu - wszystkie utwory w jednym wspólnym pliku tekstowym).
Opłata za uczestnictwo w warsztatach wynosi 50 zł miesięcznie (w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia z opłaty).
Szczegóły na: manifestacjepoetyckie.sdk.pl
3 listopada, poniedziałek, godz. 18.30 - prowadzenie Katarzyna Hagmajer - Kwiatek
MROK I UROK OPOWIEŚCI  

Na spotkaniu we Wspólnym Pokoju przyjrzymy się metodom pracy i motywacjom byłej policjantki, obecnie poszukiwaczki historii zdatnych na literaturę - Ewy, bohaterki książki "Zaćmienie " Agnieszki Wolny-Hamkało. Autorka będzie naszym gościem. Ewę zestawimy z inną tropicielką opowieści - Alicją Tabor z "Ciemno, prawie noc" Joanny Bator. W drugiej części spotkania będziemy czytać wiersze z najnowszego tomiku Agnieszki Wolny-Hamkało i Justyny Bargielskiej.
Miasto Stołeczne Warszawa, Fundacja Kultury Polskiej, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Staromiejski Dom Kultury, Okręg Warszawski Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, zapraszają w poniedziałek 17 listopada 2014 roku, o godz. 17.00 do Klubu Księgarza w Warszawie (Rynek Starego Miasta 22/24) na uroczysty wieczór z okazji przyznania nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej

JERZEMU KISIELEWSKIEMU za książkę października 2014 roku
PIERWSZA WODA PO KISIELU

Wstęp wolny!
20 listopada, godz.19.30, Galeria Czułość - ul. Widok 5/7/9
Poeci w Czułości: Natalia Malek, Michał Czaja, Kamila Janiak, Martyna Tomczyk
Hipocamp Project - gościnnie Andrzej Szpindler
Stanisław Legus - „Plon” projekcja            
Turniej 1 Wiersza, koncert zespołu: Obligatory Cripples
24 listopada, poniedziałek, godz. 18.30 - prowadzenie Natalia Malek
Naiwne mieszkanki Ameryki Północnej

Seminarium poświęcone wybranym opowiadaniom Alice Munro, Noblistki w dziedzinie literatury za 2013 r, m.in. z autobiograficznych „Za kogo ty się uważasz?”, „Widok z Castle Rock”, a także ze zbioru „Miłość dobrej kobiety”.
Zestawiając twórczość Munro z opowiadaniami pisarek kojarzonych z tzw. literaturą lokalną w Stanach Zjednoczonych, m.in. Annie Proulx, Flannery O’Connor oraz Harper Lee, zadamy pytania o „lokalność” w literaturze, która często zbywana jest „prowincjonalnością. Używając takich kategorii krytycznych, jak literatura środka, literatura lokalna oraz écriture féminine, zadamy pytania o związki kobiet z prowincją i „mitologią przetrwania”.
Lektury: wybrane opowiadania Alice Munro, „Kroniki portowe” Annie Proulx, „Poczciwi wiejscy ludzie” Flannery O’Connor, „Zabić drozda” Harper Lee.
Dla chętnych: „Przebudzenie” Kate Chopin.

   Wakat/Notoria

    

osoba prowadząca : Michał Kasprzak

 osoba prowadząca: Michał Kasprzak

„Wakat/Notoria” – kwartalnik zorientowany literacko, wydawany od 2006 roku przez Staromiejski Dom Kultury w Warszawie, poświęcony głównie twórczości młodych polskich autorów, prezentujący jednak również zjawiska z zakresu innych niż literatura dyscyplin artystycznych oraz dziedzin wiedzy (socjologia, filozofia kultury). W „Wakacie” publikowane są wiersze i prozy, teksty krytyczne, polemiki, wywiady i debaty, reportaże literackie, fotoreportaże, sprawozdania z wydarzeń kulturalnych, recenzje nowych książek. Do roku 2009 ukazało się dziesięć papierowych wydań pisma, w których szatę graficzną tworzył artysta Marek Sobczyk. Od września 2010 r. do końca 2011 r. „Wakat” ukazywał się w wersji internetowej jako „Wakat on-line”. W latach 2012 - 2013 dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismo ukazywało się w formie zarówno elektronicznej (http://sdk.pl/wakat/), jak i drukowanej. W 2014 roku „Wakat” będzie publikowany wyłącznie w sieci. Wizytówkę każdego numeru  stanowi wiersz jednego z młodych autorów w oryginalnej oprawie graficznej umieszczany na okładce pisma oraz stronie głównej wydania internetowego. 


Pismo konsekwentnie poszukuje w najnowszej (głównie polskiej) literaturze konceptualizacji nowych przestrzeni egzystencjalnych, refleksji o charakterze wspólnotowym, alternatywnych propozycji konstruowania rzeczywistości i przekraczania kulturowego status quo, reprezentując podejście socjologiczne i antropologiczne w krytyce literatury. Ważną kategorię dla redaktorów stanowi zagadnienie utopii jako możliwości projektowania i urzeczywistniania poprzez literaturę innych niż dominujące więzi społecznych, zasad komunikacji, opisów świata.

Redakcję pisma tworzą:

Michał Kasprzak (red. prow. działu krytycznego)
Michał Czaja (red. prow. działu literatury)
Joanna Mueller (dział literatury)
Natalia Malek (red. prow. działu recenzji)
Maria Cyranowicz (dział recenzji)
Aleksandra Wasilewska (dział sztuki i nowych mediów)
Paweł Kozioł (dział sztuki i nowych mediów)

Beata Gula

Spotkania redakcji w środy, w godz. 16.00 - 18.00.


http://sdk.pl/wakat

   Klub Seniora Wars i Sawa

    

osoba prowadząca : Grzegorz Jasiński

Klub Seniora "Wars i Sawa"powstał w SDK w czerwcu 2008 r. Skupia starsze osoby chcące aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym Starego Miasta i Warszawy, spotkać się, porozmawiać, mile spędzić czas.

Spotkania w każdy czwartek, w godz. 11.00 - 13.00 (Sala Kameralna SDK). Prowadzi : Grzegorz Jasiński.

Koncerty- trzecia sobota miesiąca w godz. 16.00 - 18.00

Do klubu przynależą również :

ALE BABKI +... - Zespół wokalny od kwietnia 2011r. jest zespołem SDK. Współpracę z SDK rozpoczął wiosną 2008 r. Istnieje od października 2007 r. początkowo jako zespół Fundacji "Nestor". Jak sama nazwa wskazuje, skład zespołu stanowią głównie kobiety, ale wspiera je również kilku mężczyzn (to właśnie ten "+..." w nazwie).

Próby : czwartki 14.00 - 16.00; soboty 11.00 - 13.00. Prowadzi : Anna Dąbrowska.

CHÓR "STARÓWKA" - Chór Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Oddział Centrum. Współpracuje z SDK od września 2008 r. Istnieje od października 2006 r. W swoim repertuarze chór ma około 90 utworów.

Próby : poniedziałki 14.00-16.00 i środy 14.00-16.00.
Prowadzi : Marianna Czech, Dyrygent: Sylwia Krzywda

Regulamin działalności Klubu Seniora "Wars i Sawa"


 

MIESIĘCZNY ROZKŁAD ZAJĘĆ DLA SENIORÓW:

Piwnica Largactil SDK:

Kursy językowe:
poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki:
- j. angielski - poz. początkujący.: (środa - godz. 10.00 - 11.30),
- j. angielski - poz. śred. zaawans.: (środa - godz. 12.00 - 13.30),
Zajęcia prowadzi pani Maria Bogobowicz


- j. włoski - poz. początk.: (poniedziałek - godz. 9.00 - 10.30 i poniedziałek godz. 10.40 - 12.10)
- j. włoski - poz. śred. zaawans.: (czwartek- godz. 12.10 - 13.40, piątek - 10.30 - 12.00),
Zajęcia prowadzi pani Izabela Święcka
(zajęcia odbywają się w piwnicy "Largactil" w Sali Spotkań)

Kurs komputerowy - poziom początkujący :

- grupa nr. 1 - piątek, godz. 8.30 - 11.15

- grupa nr. 2 - piątek, godz. 11.15 - 14.00

Zajęcia prowadzi pani Beata Wierzbicka.


Informacje szczegółowe: Grzegorz Jasiński,  tel.: 228-312-375 w. 128


AUTOKAROWE EDUKACYJNE WYCIECZKI TEMATYCZNE 2014 r.


AKTUALNOŚCI :

ROZWIĄZANIE QUIZU 2014 -  Klucz -
A: 1a, 2c, 3b;
B: 1b, 2a, 3b;
C: 1a, 2c, 3b;
D: 1c, 2a, 3c;
E: 1a, 2b, 3c;
F: 1b, 2c, 3c;
G: 1a, 2c, [pytanie nr 3 pominięto - pomyłka w druku];
H: 1c, 2b, 3b;
I: 1b, 2a, 3a;
J: 1b, 2c, 3c.
Rozdanie nagród w grudniu 2014 r.!


PLAN ZAJĘĆ


zajęcieponwtśrczwptsobnd
 Klub Literacki
 prow. Beata Gula
18:00 -
- 22:00
17:00 -
- 22:00
16:00 -
- 22:00
17:00 -
- 22:00
---
 Klub Seniora Wars i Sawa
 prow. Grzegorz Jasiński
---10:00 -
- 14:00
---
 Redakcja kwartalnika Wakat/Notoria
 prow. Michał Kasprzak
--16:00 -
- 18:00
----
 Wakat/Notoria
 prow. Michał Kasprzak
--16:00 -
- 18:00
----


Kolorystyczne oznaczenia sal SDK:
 
   Kameralna   Klubowa
   Galeria Promocyjna   Muzyczna
   Dziecięca   Plastyczna
   Pokój Literacki   Piwnica Largactil
   Piwnica na Wójtowskiej    inna salaużywane oznaczenia :          - plastyka         - dla dzieci
- muzyka - dla młodzieży
- taniec - dla dorosłych
- teatr - dla seniorów
- literatura


Sala Kameralna SDK :  zakres :                


bibliotekadzisiaj.pl