środa, 1 kwietnia 2015 r.


WYBIERZ ZAJĘCIA :


miesięcznik Rynek

Piwnica na Wójtowskiej

Teatr Klasyki Rosyjskiej

Klub Wolontariuszy

ZTD Pawanilia

Wakat/Notoria

Blues na niedzielę

Scena Piętro Wyżej

Piwnica Largactil


Dyskusyjny Klub Filmów Nieobecnych

Jazz na starówce


Jazz club rynek


Galeria Promocyjna


Galeria Wyjście Awaryjne


Klub Seniora - Wars i Sawa

Klub Twórczy Mikroscena


WIDOK - Wirtualny Dom Kulturalny


Domy i Kluby Kultury w Warszawie

Kulturalna Warszawa

Miejsce Odkrywania Talentów


Zajęcia literackie dla dorosłych   Redakcja kwartalnika Wakat/Notoria

   

osoba prowadząca : Michał Kasprzak

„Wakat/Notoria” – kwartalnik zorientowany literacko, wydawany od 2006 roku przez Staromiejski Dom Kultury w Warszawie, poświęcony głównie twórczości młodych polskich autorów, prezentujący jednak również zjawiska z zakresu innych niż literatura dyscyplin artystycznych oraz dziedzin wiedzy (socjologia, filozofia kultury). W „Wakacie” publikowane są wiersze i prozy, teksty krytyczne, polemiki, wywiady i debaty, reportaże literackie, fotoreportaże, sprawozdania z wydarzeń kulturalnych, recenzje nowych książek. Do roku 2009 ukazało się dziesięć papierowych wydań pisma, w których szatę graficzną tworzył artysta Marek Sobczyk. Od września 2010 r. do końca 2011 r. „Wakat” ukazywał się w wersji internetowej jako „Wakat on-line”. W latach 2012 - 2013 dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismo ukazywało się w formie zarówno elektronicznej (http://sdk.pl/wakat/), jak i drukowanej. Wizytówkę każdego numeru  stanowi wiersz jednego z młodych autorów w oryginalnej oprawie graficznej umieszczany na okładce pisma oraz stronie głównej wydania internetowego.

Pismo konsekwentnie poszukuje w najnowszej (głównie polskiej) literaturze konceptualizacji nowych przestrzeni egzystencjalnych, refleksji o charakterze wspólnotowym, alternatywnych propozycji konstruowania rzeczywistości i przekraczania kulturowego status quo, reprezentując podejście socjologiczne i antropologiczne w krytyce literatury. Ważną kategorię dla redaktorów stanowi zagadnienie utopii jako możliwości projektowania i urzeczywistniania poprzez literaturę innych niż dominujące więzi społecznych, zasad komunikacji, opisów świata.

Redakcję pisma tworzą:

Michał Kasprzak (red. prow. działu krytycznego)
Michał Czaja (red. prow. działu literatury)
Joanna Mueller (dział literatury)
Natalia Malek (red. prow. działu recenzji)
Maria Cyranowicz (dział recenzji)
Aleksandra Wasilewska (dział sztuki i nowych mediów)
Paweł Kozioł (dział sztuki i nowych mediów)

Drukowane wersje „Wakatu” można nabyć w salonach sieci Empik.

Spotkania redakcji odbywają się w środy od 16 do 18 w Piwnicy Largactil Staromiejskiego Domu Kultury.

http://sdk.pl/wakat/

   Klub Literacki

   

osoba prowadząca : Beata Gula

Jest kontynuacją dość licznych działających od 1967 r. grup literackich. Zajmuje się zarówno promocją twórczości debiutantów, jak i twórcami profesjonalnymi. W SDK od 1982 r. W Klubie Literackim należy wyróżnić :

LITERACKI PUNKT KONSULTACYJNY - Przeznaczony dla osób jeszcze przed debiutem. Podczas indywidualnych rozmów z krytykiem lub literatem, można uzyskać ocenę swoich prac, otrzymać wskazówki. W SDK od 1985 roku.

WARSZTATY LITERACKIE - Cykle spotkań z poetami, prozaikami i krytykami dla młodych ludzi. Kwalifikacja na warsztaty na podstawie dostarczonych prób twórczości. W SDK od 1982 roku.

SEMINARIA – Wspólny Pokój – seminarium o twórczości kobiet, antropologia literatury – seminaria prof. P.Czaplińskiego


FESTIWAL LITERACKI - MANIFESTACJE POETYCKIE

Festiwal ma charakter zlotu poetów z całego kraju, prezentuje i integruje środowiska, eksponuje książkę poetycką i nowe formy przekazu literatury.  Charakter Manifestacji Poetyckich, poza przewodnią – panelowo artystyczną, wcześniej zaproponowaną przez organizatorów ideą (2013 – literatura i nauka jako konkurencyjne laboratoria przyszłości, 2014 –homo empaticus wolność jako możliwość różnorodności), projektują sami artyści, którzy na festiwal przygotowują własne, autorskie punkty programu. 

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA KLUBU LITERACKIEGO :
- Seria Biblioteka Nocy Poetów,
- Seria Debiuty.
Redaktor serii: p. Beata Gula

Klub Literacki Staromiejskiego Domu Kultury swoje działania i stałe zajęcia realizuje w Piwnicy „Largactil”.

Ramowy program działalności:
- poniedziałki w godz. 18.00-22.00 - seminaria, warsztaty;
- środy w godz. 16.00-18.00 - spotkania redakcyjne pisma “Wakat”,
- środy w godz. 16.00-18.00 - Punkt Konsultacji Literackich,
- środy w godz. 18.00-22.00 - warsztaty literackie,
- czwartki w godz. 17.00-22.00 - spotkania autorskie, promocje książek, Turnieje 1 Wiersza, Wierszorynki, Noce Poetów.

manifestacjepoetyckie.sdk.pl

   Wakat/Notoria

    

osoba prowadząca : Michał Kasprzak

 osoba prowadząca: Michał Kasprzak

„Wakat/Notoria” – kwartalnik zorientowany literacko, wydawany od 2006 roku przez Staromiejski Dom Kultury w Warszawie, poświęcony głównie twórczości młodych polskich autorów, prezentujący jednak również zjawiska z zakresu innych niż literatura dyscyplin artystycznych oraz dziedzin wiedzy (socjologia, filozofia kultury). W „Wakacie” publikowane są wiersze i prozy, teksty krytyczne, polemiki, wywiady i debaty, reportaże literackie, fotoreportaże, sprawozdania z wydarzeń kulturalnych, recenzje nowych książek. Do roku 2009 ukazało się dziesięć papierowych wydań pisma, w których szatę graficzną tworzył artysta Marek Sobczyk. Od września 2010 r. do końca 2011 r. „Wakat” ukazywał się w wersji internetowej jako „Wakat on-line”. W latach 2012 - 2013 dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismo ukazywało się w formie zarówno elektronicznej (http://sdk.pl/wakat/), jak i drukowanej. Od 2014 roku „Wakat” jest publikowany wyłącznie w sieci w otwartym dostępie. Wizytówkę każdego numeru  stanowi wiersz jednego z młodych autorów w oryginalnej oprawie graficznej umieszczany na okładce pisma oraz stronie głównej wydania internetowego. 


Pismo konsekwentnie poszukuje w najnowszej (głównie polskiej) literaturze konceptualizacji nowych przestrzeni egzystencjalnych, refleksji o charakterze wspólnotowym, alternatywnych propozycji konstruowania rzeczywistości i przekraczania kulturowego status quo, reprezentując podejście socjologiczne i antropologiczne w krytyce literatury. Ważną kategorię dla redaktorów stanowi zagadnienie utopii jako możliwości projektowania i urzeczywistniania poprzez literaturę innych niż dominujące więzi społecznych, zasad komunikacji, opisów świata.

Redakcję pisma tworzą:

Michał Kasprzak (red. prow. działu krytycznego)
Michał Czaja (red. prow. działu literatury)
Joanna Mueller (dział literatury)
Natalia Malek (red. prow. działu recenzji)
Maria Cyranowicz (dział recenzji)
Aleksandra Wasilewska (dział sztuki i nowych mediów)
Paweł Kozioł (dział sztuki i nowych mediów)

Beata Gula

Spotkania redakcji w środy, w godz. 16.00 - 18.00.


http://sdk.pl/wakat

   Klub Seniora Wars i Sawa

    

osoba prowadząca : Grzegorz Jasiński

Klub Seniora "Wars i Sawa"powstał w SDK w czerwcu 2008 r. Skupia starsze osoby chcące aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym Starego Miasta i Warszawy, spotkać się, porozmawiać, mile spędzić czas.

Spotkania w każdy czwartek, w godz. 11.00 - 13.00 (Sala Kameralna SDK). Prowadzi : Grzegorz Jasiński.

Koncerty- trzecia sobota miesiąca w godz. 16.00 - 18.00

Do klubu przynależą również :

ALE BABKI +... - Zespół wokalny od kwietnia 2011r. jest zespołem SDK. Współpracę z SDK rozpoczął wiosną 2008 r. Istnieje od października 2007 r. początkowo jako zespół Fundacji "Nestor". Jak sama nazwa wskazuje, skład zespołu stanowią głównie kobiety, ale wspiera je również kilku mężczyzn (to właśnie ten "+..." w nazwie).

Próby : czwartki 14.00 - 16.00; soboty 11.00 - 13.00. Prowadzi : Anna Dąbrowska.

CHÓR "STARÓWKA" - Chór Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Oddział Centrum. Współpracuje z SDK od września 2008 r. Istnieje od października 2006 r. W swoim repertuarze chór ma około 90 utworów.

Próby : poniedziałki 14.00-16.00 i środy 14.00-16.00.
Prowadzi : Marianna Czech, Dyrygent: Sylwia Krzywda

Regulamin działalności Klubu Seniora "Wars i Sawa"


MIESIĘCZNY ROZKŁAD ZAJĘĆ DLA SENIORÓW:

Piwnica Largactil SDK:

Kursy językowe:
poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki:
- j. angielski - poz. początkujący.: (środa - godz. 10.00 - 11.30),
- j. angielski - poz. śred. zaawans.: (środa - godz. 12.00 - 13.30),
Zajęcia prowadzi pani Maria Bogobowicz


- j. włoski - poz. początk.: (poniedziałek - godz. 9.00 - 10.30 i poniedziałek godz. 10.40 - 12.10)
- j. włoski - poz. śred. zaawans.: (czwartek- godz. 12.10 - 13.40, piątek - 10.30 - 12.00),
Zajęcia prowadzi pani Izabela Święcka
(zajęcia odbywają się w piwnicy "Largactil" w Sali Spotkań)

Kurs komputerowy - poziom początkujący :

- grupa nr. 1 - piątek, godz. 8.30 - 11.15

- grupa nr. 2 - piątek, godz. 11.15 - 14.00

Zajęcia prowadzi pani Beata Wierzbicka.


Informacje szczegółowe: Grzegorz Jasiński,  tel.: 228-312-375 w. 128


AUTOKAROWE EDUKACYJNE WYCIECZKI TEMATYCZNE 2015 r.


   Bajki Międzykulturowe

        

osoba prowadząca : Paulina Zając

Program edukacji kulturalnej, którego motywem przewodnim jest poznanie różnorodności kultur, jako wprowadzenie do rozumienia otaczającego świata. Pierwsza edycja odbyła się w latach 2010/2011, po jej sukcesie program kontynuowany był w kolejnych latach- od listopada 2014 roku trwa już V edycja.

Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw otwartości, tolerancji i zrozumienia dla innych kultur przez  Polaków.Podczas programu osoby wywodzące się z innego niż polski, kręgu kulturowego, czytają tradycyjną dla siebie bajkę, grupom dzieci z szkół i ognisk wychowawczych. Czytanie bajek wzbogaca prezentacja jej kontekstu kulturowego. Dorośli, podczas warsztatów literackich, tworzą bajkę wystawioną na koniec jako inscenizacja teatralna angażująca wszystkich uczestników projektu.  Dzieci, w trakcie warsztatów plastycznych wykonują ilustracje do wysłuchanych bajek. Cykl regularnych spotkań , odbywających się w Piwnicy Largactil, zakończy się w czerwcu  2015 r. Efektem finalnym będzie m.in. książeczka, w której znajdą się wszystkie bajki z programu, w językach oryginalnych i polskim tłumaczeniu, ilustrowana pracami dzieci wykonanymi podczas warsztatów.

„Bajkowy wolontariat” – grupa wolontariuszy SDK „bajkowych opowiadaczy” od września 201 do końca czerwca 2015 roku odwiedza przedszkola i inne placówki dla dzieci opowiadając bajki z książeczki wydanej w ramach poprzednich edycji programu „Bajki Międzykulturowe”.

Spotkania: wtorki w godz. 11.00 - 12.30 i 15.00- 16.30

Koordynacja: Paulina Zając


Organizator – Staromiejski Dom Kultury
Partnerzy – Ambasada Meksyku w Warszawie, Bułgarski Instytut Kultury, Czeskie Centrum w Warszawie, Instytut Słowacki w Warszawie, Fundacja dla Somalii, Forum Kenijsko-Polskie, Stowarzyszenie Kulturalne Sahaja Yoga, Stowarzyszenie SIETAR Towarzystwo Przyjaciół Grecji, Węgierski Instytut Kultury,  Ognisko Wychowawcze Stara Prochownia, Instytut Camoesa, Stowarzyszenie Europejska Białoruś, szkoły, przedszkola i placówki-opiekuńczo wychowawcze w Warszawie


   Punkt Konsultacji Literackich

   

osoba prowadząca : Beata Gula

Przeznaczony dla osób jeszcze przed debiutem. Podczas indywidualnych rozmów z krytykiem lub literatem, można uzyskać ocenę swoich prac, otrzymać wskazówki. W SDK od 1985 roku.

Środy,w godz. 16.00 - 18.00

Koordynator: Beata Gula

   Bajki Międzykulturowe V

          

osoba prowadząca : Paulina Zając

Bajki Międzykulturowe - program edukacji kulturalnej, którego motywem przewodnim jest poznanie różnorodności kultur, jako wprowadzenie do rozumienia otaczającego świata. Pierwsza edycja odbyła się w latach 2010/2011, po jej sukcesie program kontynuowany był w kolejnych latach. Obecnie przygotowujemy już V edycję. Z czasem zwiększała się liczba zaangażowanych partnerów i zasięg programu.

Podczas regularnych spotkań, obcokrajowcy mieszkający w Polsce, czytają bajkę charakterystyczną dla swojego kręgu kulturowego oraz opowiadają o swojej kulturze, dzieciom z warszawskich szkół i ognisk wychowawczych. Zainspirowane opowieściami dzieci od razu, na zajęciach plastycznych, przelewają swoje wrażenia na papier tworząc wyjątkowe ilustracje do bajek. Dorośli obcokrajowcy, podczas warsztatów literackich pod kierunkiem instruktora literatury, tworzą "bajkę międzykulturową" łączącą elementy kultury każdego z uczestników. Utwór zostaje następnie zaadaptowany na scenariusz inscenizacji teatralnej.

Program zakończy wystawienie inscenizacji "bajki międzykulturowej", wystawa ilustracji wykonanych przez dzieci oraz pokaz dokumentacji foto i video programu. Efektem trwałym programu będzie jeszcze książeczka zawierające wszystkie bajki czytane podczas spotkań w językach oryginalnych oraz w języku polskim oraz Bajka Międzykulturowa, ilustrowane pracami dzieci i zdjęciami ze spektaklu bajki.

Od III. edycji programu działa grupa "Bajkowych Opowiadaczy". Są to wolontariusze, którzy po szkoleniu z profesjonalnym opowiadaczem bajek, przygotowują wybrane bajki z książki wydanych w trakcie programu i opowiadają je dzieciom z warszawskich przedszkoli, szkół podstawowych i domów dziecka. Na koniec spotkania wolontariusze zostawiają książeczkę danej placówce w prezencie, mając nadzieję, iż po takim wprowadzeniu w świat bajek z różnych kultur, dzieci chętnie same sięgać będą po te bajki lub/oraz domagać się będą ich czytania przez opiekunów.

Koordynacja: Paulina Zając, pzajac@sdk.pl, tel. 22 831 23 75 w. 141

Organizator – Staromiejski Dom Kultury
Partnerzy – Ambasada Meksyku w Warszawie, Bułgarski Instytut Kultury, Czeskie Centrum w Warszawie, Instytut Słowacki w Warszawie, Fundacja dla Somalii, Forum Kenijsko-Polskie, Stowarzyszenie Kulturalne Sahaja Yoga, Stowarzyszenie SIETAR Towarzystwo Przyjaciół Grecji, Węgierski Instytut Kultury,  Ognisko Wychowawcze Stara Prochownia, nstytut Camoesa, Stowarzyszenie Europejska Białoruś, szkoły, przedszkola i placówki-opiekuńczo wychowawcze w Warszawie


PLAN ZAJĘĆ


zajęcieponwtśrczwptsobnd
 Bajki Międzykulturowe
 prow. Paulina Zając
-11:00 -
- 12:30
-----
15:00 -
- 16:30
 Klub Literacki
 prow. Beata Gula
18:00 -
- 22:00
17:00 -
- 22:00
16:00 -
- 22:00
17:00 -
- 22:00
---
 Klub Seniora Wars i Sawa
 prow. Grzegorz Jasiński
---10:00 -
- 14:00
---
 Redakcja kwartalnika Wakat/Notoria
 prow. Michał Kasprzak
--16:00 -
- 18:00
----
 Wakat/Notoria
 prow. Michał Kasprzak
--16:00 -
- 18:00
----


Kolorystyczne oznaczenia sal SDK:
 
   Kameralna   Klubowa
   Galeria Promocyjna   Muzyczna
   Dziecięca   Plastyczna
   Pokój Literacki   Piwnica Largactil
   Piwnica na Wójtowskiej    inna salaużywane oznaczenia :          - plastyka         - dla dzieci
- muzyka - dla młodzieży
- taniec - dla dorosłych
- teatr - dla seniorów
- literatura


Sala Kameralna SDK :  zakres :                


bibliotekadzisiaj.pl