Uczestnicy 2017

logo3Regiment Króla Jego Mości Władysława IV Wazy - to ogólnopolski projekt rekonstrukcyjny, odtwarzający oddział z pierwszej połowy XVII wieku, oddział piechoty autoramentu za-chodniego (piechota niemiecka). Uczestniczą w nim ludzie m. in. z Gdańska, Konina, Krakowa, Poznania, Warszawy, Wrocławia, płci obojga. Regiment stanowi obecnie jedną z największych w Polsce grup tego typu. W rekonstrukcjach bitew XVII-wiecznych najczęściej odtwarza wojska szwedzkie, elektorskie, habsburskie i inne.