Belriguardo

belriguardoZespół Tańca Dawnego Belriguardo - „piękny widok” - to spotkanie tańca, muzyki, teatru, historii i żonglerki flagami. Zespół działa w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Lublinie a istnieje od 2001 roku. Stylem nawiązuje do epoki średniowiecza, renesansu baroku, XIX wieku a także prezentuje tematykę lat 20. i 30.
Występy zespołu mają formę teatralno-taneczną, gdyż oprócz dworskiego tańca zespół pantomimicznie pokazuje dawne konwenanse a narrator deklamuje sławnych Polskich wieszczów. Aby podkreślić charakter epoki, zespół występuje w ubiorach szytych na wzór mody panującej w danej epoce. Występy zespołu są lekcją historii, sztuki a także kultury dworskiej. Inicjatorką i choreografką zespołu jest Małgorzata Wojcieszuk.

Zespół otrzymał wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Fituc w Casablance (Maroco) w 2014 r. Jest laureatem II miejsca na Międzynarodowym Konkursie Tańca Dawnego „Pawana 2007” oraz III miejsca konkursu „Pawnana 2006”. Rokrocznie występuje z Okazji Dni Lublina, Jarmarku Jagiellońskiego, Nocy Kultury, reprezentuje Lublin podczas Międzynarodowego Festiwalu Tańców Dworskich „Cracovia Danza” w Krakowie, podczas „Pavany” we Wrocławiu i „Korowodu” w Warszawie. Grupa „Belriguardo” występuje nie tylko w kraju ale również za granicą m.in.: w czerwcu 2014 r. zespół występował w Casablance (Maroko), w 2013 r. na festiwalu w Łucku (Ukraina), w 2011 r. na Festiwalu Kultury Średniowiecza w Bergen (Norwegia), w marcu 2010 r. brał udział w festiwalu teatralnym w Agadirze (Maroko), występował także we Lwowie i na Węgrzech.
Belriguardo bardzo często występuje przy akompaniamencie muzyki dawnej, wykonywanej przez Zespół „La Folia” z MDK nr 2 w Lublinie.

"La Folia" jest kameralnym zespołem instrumentalno-wokalnym działającym od wielu lat przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Lublinie. Tworzą go młodzi adepci muzyki klasycznej, uczniowie i absolwenci lubelskich szkół muzycznych; kierownikiem artystycznym i dyrygentem zespołu jest Piotr Gawryjołek. Zespół wykonuje i popularyzuje przede wszystkim muzykę świecką i religijną  dawnych epok: średniowiecza, renesansu i baroku, a także dawne i współczesne kolędy (w okresie świąt  Bożego Narodzenia). W celu jak najdokładniejszego przekazania ducha tamtych czasów, zespół gra na odpowiednich instrumentach, takich jak gitara barokowa, fidel, skrzypce barokowe, wiolonczela, flet poprzeczny. W repertuarze "La Folii" słuchacze znaleźć mogą polskie i zachodnioeuropejskie tańce dworskie, arie włoskie, pieśni, hymny, antyfony i motety autorstwa takich kompozytorów jak: Dowlanda, Vivaldiego, Bacha, Haendla, Pergolesiego i innych. Zespół współpracuje z Zespołem Tańca Dawnego "Belriguardo".

Strona: www.belriguardo.pl

 

imgp7612_filtered
imgp7612_filtered
imgp7629_filtered
imgp7629_filtered
imgp7653_filtered
imgp7653_filtered
Belriguardo
Belriguardo
Belriguardo
Belriguardo
Belriguardo
Belriguardo
Belriguardo
Belriguardo
Belriguardo
Belriguardo
Belriguardo
Belriguardo
Belriguardo
Belriguardo