Regulamin

Korowód XIII Spotkania z Tańcem Dawnym

REGULAMIN

 

W trosce o prawidłowy i bezpieczny przebieg Korowodu Organizator ustala niniejszy Regulamin. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas trwania całego Korowodu organizowanego przez Staromiejski Dom Kultury i Zespół Tańca Dawnego Pawanilia.

Czas trwania Korowodu: 08–10 września 2017 roku.

Zespoły zgłaszają się na podstawie wysłanego wcześniej Zaproszenia. Uczestnicy zobligowani są do przestrzegania terminów w nim zawartych.Wszelkie aktualizacje dotyczące organizacji Korowodu uczestnicy znajdą na stronie Korowodu: www.korowod.sdk.pl oraz otrzymają drogą mailową.

Korowód dzieli się na etapy: Oficjalne Otwarcie, Koncerty i Bal

a) Oficjalne Otwarcie
W piątek 08.09.2017. w godzinach popołudniowych Oficjalne Otwarcie Korowodu. Spotkanie organizacyjne dla zespołów, w którym biorą udział uczestnicy Korowodu.

b) Koncerty
Przeznaczamy dwa dni, podczas których uczestnicy pokazują na scenie swoje przygotowane spektakle. Wszelkie możliwe informacje dotyczące scenariuszy powinny zostać podane Organizatorowi w terminie do 30.06.2017.:liczba osób biorących udział w pokazie (wraz z zespołem grającym muzykę „na żywo”), tytuły (po polsku i po angielsku) oraz czas trwania spektakli, informacja o nośniku muzyki, który będzie użyty podczas danego pokazu, a także wszelkie szczegóły dotyczące dodatkowego wyposażenia na scenie (stoliki, krzesła czy zastawki).

Koncert 1: sobota 09.09.2017.
Miejsce: podamy w późniejszym terminie.
Kolejność zespołów biorących udział w koncercie jest ustalona miesiąc przed rozpoczęciem Korowodu. Po tym czasie wszystkie zespoły muszą się dostosować do kolejności, ponieważ jest już drukowany program dla publiczności oraz plakaty.Użycie aparatów fotograficznych i amatorskich kamer na własne potrzeby jest dozwolone, natomiast wszelka rejestracja profesjonalna, zapraszanie TV itp. musi być uzgodnione z Organizatorem.
Organizator może odmówić występu osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających.

Koncert 2: niedziela10.09.2017.
Miejsce: podamy w późniejszym terminie.
Kolejność zespołów biorących udział w koncercie jest ustalona miesiąc przed rozpoczęciem Korowodu. Po tym czasie wszystkie zespoły muszą się dostosować do kolejności, ponieważ jest już drukowany program dla publiczności oraz plakaty.Użycie aparatów fotograficznych i amatorskich kamer na własne potrzeby jest dozwolone, natomiast wszelka rejestracja profesjonalna, zapraszanie TV itp. musi być uzgodnione z Organizatorem.
Organizator może odmówić występu osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających.

c) Bal
Na Bal zaproszeni są wszyscy uczestnicy Korowodu oraz ograniczona liczba osób dodatkowych (po 4 na zespół), która bierze udział w balu na podstawie zaproszeń. Dodatkowe osoby wchodzą również na zaproszenia, lecz płatne – 20 PLN.Organizator zapewnia „muzykę na żywo”, osobę prowadzącą Bal, zimne napoje oraz kawę, herbatę i słodycze. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są być w kostiumach historycznych.
Na Balu obowiązuje bezwzględny zakazspożywania napojów alkoholowych.
Organizator może odmówić wstępu osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających oraz wnoszącym alkohol.

Koszty
Organizator pokrywa jedynie koszty noclegu do 8 osób na zespół. Jeśli przyjeżdża większa liczba uczestników, koszty noclegów dodatkowych osób pokrywa zespół.
Organizator nie zapewnia wyżywienia.
Organizator może pomóc w rezerwacji miejsc noclegowych pod adresem:
Metalowcy, ul. Długa 29, 00-238 Warszawa.


Pozostałe postanowienia Regulaminu
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmian w przebiegu Koncertu z przyczyn niezależnych lub nagłych (np. odwołanie występu przez artystę).
Każdy uczestnik Korowodu niniejszym przyjmuje do wiadomości, że wzięcie udziału w Korowodzie jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu lub wizerunku.
Wszelkie prawa do nazwy Korowodu są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.04.2017.

Organizator:
Zespół Tańca Dawnego Pawanilia i Staromiejski Dom Kultury, Rynek Starego Miasta 2
00-272 Warszawa

Osoby odpowiedzialne za organizację: Anna Wojciechowska, Sylwia Majewska, Bogusław Wojciechowski

 

Pliki do pobrania:
Download this file (Regulamin_2017_Korowód.doc)Regulamin_2017_Korowód.doc39 kB