Teatr Klasyki Rosyjskiej

teatr klasyki rosyjskiej

 

 

 

 

Osoba prowadząca : Zuzanna Górniaszek

Rok Założenia - listopad 2000

Młodzież w wieku 17 - 23 

 

Znaleźć sobie punkt oparcia to ulubiona zasada Konstantego Stanisławskiego. Jest to również jedna z podstawowych, i jedna z najważniejszych zasad teatru realistycznego. Tak jak postać potrzebuje punktu oparcia, tak teatr potrzebuje sceny. 

PIWNICA NA WÓJTOWSKIEJ

Po 12 latach pracy a siedzibie SDK, Teatr Klasyki Rosyjskiej może od Nowego Sezonu 2012/2013 zaprosić swoich widzów do nowej siedziby. Przestrzeń jest kameralna, ale profesjonalna. Otwiera to dla nas nowe możliwości pracy. Poszerza i wzbogaca repertuar.

Jak wiadomo pusta przestrzeń sceniczna, jej charakter i rozmiar w znacznym stopniu determinują klimat i charakter pracy. W związku z tym proponujemy:

1. Małe formy teatralne – monodramy, monologi, etiudy, sceny, szeroko rozumiane działania sceniczne – dramatyczne, taneczne i muzyczne.
Charakterystyka pracy
Małe formy sceniczne to propozycja wykorzystania ograniczonej przestrzeni i ograniczonego w swojej formie rekwizytu do działań improwizowanych.
Pomysł rodzi temat improwizacji. Na tej bazie powstaje szkielet scenariusza, który jest następnie rozbudowywany podczas prób. Jesteśmy obserwatorami procesu dynamiki przemian jednego działania scenicznego w drugie. Nie wiemy, co się wydarzy i jakie będą tego konsekwencje – czekamy. Wnikliwie obserwujemy próbując jednocześnie udzielić sobie odpowiedzi na podstawowe pytanie – Po co? Na bieżąco weryfikujemy wiarygodność zachodzącego na naszych oczach procesu „ Tu i teraz” Dokonujemy selekcji. Intuicja podpowiada nam czy tempo przemian jest właściwe. Zastanawiamy się - Co może wydarzyć się dalej? Dlaczego właśnie to? I co by było gdyby stało się coś innego? Co wtedy? I jakie będą tego konsekwencje dla historii, która toczy się „ Tu i teraz”. Historia zostaje następnie utrwalona i poddana weryfikacji widza.

Tak powstał spektakl pt ” Przez” – monolog improwizowany w wykonaniu Ewy Kunert i Impresja sceniczna pt „ Apetyt”. Działanie improwizowane łączące taniec i słowo.

2. Stałe formy teatralne zgodne z programem zajęć. Spektakle podsumowujące roczną pracę z osobami, które przygotowują się do szkół teatralnych. Spektakle zamykają okres pracy indywidualnej i grupowej oraz warsztatowej. Tradycyjnie są to 30 – 40 minutowe działania sceniczne oparte na tekstach i motywach zaczerpniętych z literatury rosyjskiej.
Charakterystyka pracy
Przygotowanie tekstów do szkół teatralnych – wybór, analiza i interpretacja. Etiudy na tekstach. Elementarne zadania aktorskie bez tekstu lub z tekstem improwizowanym.

Praca indywidualna – Zajęcia raz w tygodniu w systemie 1,5 godzinnym ( tekst, etiudy)

Czwartki 16.00 – 21.00
Soboty 9.00 – 14.00
Niedziele 9.00 – 12.00

Opłata za zajęcia ( miesięczna) wynosi 100 zł.

Praca grupowa – Razy w tygodniu – niedziela – 12.00 – 17.00
Opłata dla osób niezdających do szkół wynosi 80 zł

Zajęcia grupowe są dla chętnych, którzy przygotowują się jednocześnie do egzaminów i którzy zdawanie do szkoły mają dopiero w planach i chcą zweryfikować swoje możliwości (młodzież od 17 roku życia). Próby do spektaklu, warsztaty ruchowe, aktorskie, działania sceniczne.

 

3.  Nowe formy sceniczne 

Dla chętnych, którzy współpracują lub współpracowali z Teatrem Klasyki Rosyjskiej. Propozycje własnych niezależnych form teatralnych wykorzystujących nową przestrzeń sceniczną na Wójtowskiej do weryfikacji swoich pomysłów artystycznych.