Tańce w kręgu

plakat kregowy czysty

osoba prowadząca: Katarzyna Mazur 
(tel. 501 394 110)

Dawno temu ludzie komunikowali się tańcem. Wyrażali nim swoje uczucia- radość, żal, gniew, celebrowali tańcem ważne wydarzenia w życiu swej grupy społecznej - narodziny i pogrzeby, dobre plony i zwycięskie wyprawy, w ten sposób także próbowali zapewnić sobie pomyślność, tańcem wyrażając prośby skierowane do bogów. Tańczyli razem, za podstawową taneczną formę przyjmując krąg.

W kręgu każdy współuczestniczący w tańcu jest ważny i niezbędny w tworzeniu całości. Każdy w kole zachowuje swą odmienność i indywidualność, ponieważ ten sam ruch wykonuje samodzielnie. Przy tym jednak podając ręce i wykonując wspólne kroki, dopasowując się do wspólnego rytmu, każdy uczestnik kręgu buduje poczucie więzi i umiejętność współdziałania z grupą, które potem przekłada na codzienne życie.

To współdziałanie w kręgu, a także wyjątkową energię, która tworzy się podczas tańczenia, podkreślały i wykorzystywały szczególnie kultury plemienne. Postrzegały one świat w kategoriach koła, podkreślając cykliczność natury wielu rzeczy, gromadząc się często w kręgach, budując także koliste domy. Krąg i jego energia miały wówczas dla ludzi znaczenie podstawowe, sprzyjające życiu i zdrowiu.

Tendencją jaką można obserwować w historii tańca jest odejście od tańców grupowych, jednoczących ludzi we wspólnym działaniu i stopniowe ich rozpraszanie. Taniec w ciągu wieków zmieniał się podkreślając coraz bardziej indywidualność, samodzielność, a nawet samowystarczalność tańczącego, który często woli tańczyć sam niż dopasowywać swoje kroki do innych osób. Jednak potrzeba harmonii płynącej z bycia częścią grupy, odczuwania wsparcia i akceptacji tkwi w ludzkiej psychice głęboko, powodując także nowe zainteresowanie tańcami w kręgu.

Są to tańce dla każdego. Pochodzą z wielu kultur- bałkańskiej, greckiej, cygańskiej, ale są także tworzone do muzyki współczesnej. Ich cechą jest taneczne współdziałanie w kręgu. Kroki i ruchy nie przedstawiają zbytniej trudności dla tych, którzy tańczą częściej i dla tych, którzy nie mają takiej okazji. Sekwencje i figury powtarzają się wielokrotnie w czasie jednego układu, dając okazję i możliwość zaadaptowania ich dla siebie. Na zajęcia można przyjść samemu, ponieważ w kręgu nie potrzeba wyznaczać partnerów. Szybko i bez użycia słów integrujemy się z tańczącymi obok osobami, angażując w tańczenie nie tylko swoje ciało.

Na spotkania z tańcami w kręgu, a także z kontredansami tzw. tańcami socjalnymi dawnych wieków, głównie kontredansami, zaprasza w czwartki o godz. 18.30 Klub Tańca Dawnego ALTA NOVELLA.