Laboratorium Muzyczne dla dzieci

Osoba prowadząca: Aleksandra Andruszko
Koordynator: Katarzyna Mazur (tel 501 394 110)

Zajęcia adresowane do dzieci 3-5 letnich, prowadzone wspólnie dla rodziców i dzieci. Poprzez śpiew, recytacje, zabawy z rekwizytami, zadania ruchowe i rytmiczne, zajęcia stymulują rozwój mózgu, przyczyniając się do ogólnego rozwoju. Podnosząc  sprawność manualną dzieci,oraz ugruntowując poczucie rytmu, zajęcia przygotowują -  po rocznym cyklu- do podjęcia nauki gry na instrumentach.

Zajęcia w soboty w godz. 12.00- 13.30 (dwie grupy). Zajęcia odbywają się w Staromiejskim Domu Kultury, Rynek Starego Miasta 2

Aleksandra Andruszko -  absolwentka Wydziału Rytmiki na ZPSM II st. im. F. Chopina w Warszawie, instruktor IV stopnia metody Suzuki, instruktor II stopnia Metody Children's Music Laboratory

***

Zajęcia w Laboratorium Muzycznym prowadzi w ramach zajęć w Klubie Małych Pianistów, współpracująca z klubem pianistka, nauczyciel gry na fortepianie Metodą Suzuki, Aleksandra Andruszko (laboratoriumsuzuki.com)

Dzieci młodsze, w wieku od niemowlęcia do 3 lat, mogące w przyszłości uczestniczyć w zajęciach Laboratorium, a po nich w zajęciach instrumentalnych, zapraszamy na grupowe zajęcia umuzykalniające prowadzone wg. Teorii Uczenia się Muzyki E.E. Gordona.

Przygotowanie do podjęcia nauki gry na instrumencie poprzez zabawę i czas spędzony wraz z rodzicem na poznawaniu tajników muzyki, zapewni dziecku nie tylko wykształcenie umiejętności praktycznych, stopniowy i gruntowny rozwój w wielu sferach, w przyszłości łatwość w kontakcie z instrumentem, ale na każdym etapie prawdziwą emocjonalną więź z muzyką i umocnienie relacji z rodzicem. „Żeby chodzić trzeba raczkować, aby raczkować trzeba pełzać, aby pełzać trzeba umieć poruszać rękami i nogami. Niemożliwe jest chodzenie bez pominięcia jakiegokolwiek z wymienionych etapów”.

Glenn Dormann

Ludzki umysł rozwija się dzięki bodźcom, które otrzymuje. Wczesna stymulacja dziecka w różnorodnej postaci, daje szanse na wykształcenie bardzo wielu umiejętności. Naturalny dar, jakim jest u dziecka ciekawość świata i potrzeba jego odkrywania, oraz ogromny potencjał rozwoju, sam w sobie nie przyniesie jednak geniusza ani artysty. Każda zdolność jest w rezultacie owocem ciągłego ćwiczenia i pracy. Od chwili narodzin dziecko pozostaje pod wpływem otoczenia i otoczone przez osoby, wzbudzające w nim potrzebę nauki, ma szanse stać się w przyszłości szczęśliwym i inteligentnym człowiekiem.Laboratorium Muzyczne dla dzieci (na podstawie metody Children’s Music Laboratory Eleny Enrico) to roczny cykl zajęć skierowany do dzieci w wieku 3-4 lat. Na cotygodniowej lekcji grupowej, w której dziecko uczestniczy wraz z rodzicem, w formie zabawy wykształca umiejętności, konieczne w przyszłości do rozpoczęcia nauki gry na wybranym przez ucznia instrumencie.
Pierwszy rok nauki wykształca u dzieci umiejętności motoryczne, koordynację, dyscyplinę, nastawienie do nauki, słuch melodyczny i harmoniczny, poczucie rytmu, ekspresję wokalną oraz pamięć muzyczną i werbalną.

Przedmioty, które dzieci otrzymują na pierwszych zajęciach (m. in. plastikowy instrument w kształcie skrzypiec/wiolonczeli, patyczek w kształcie smyczka, kastaniety, drewniane kostki, CD z repertuarem muzycznym) służą do zabaw z muzyką podczas lekcji, oraz w domu razem z mamą lub tatą.

Umiejętności motoryczne ćwiczone w trakcie zajęć, wspólnie z rodzicem, są opracowane szczegółowo i pozwalają dziecku etapami zbliżać się do nauki gry na instrumencie. W tym samym czasie w sposób instynktowny i często nieświadomy dodawane są ruchy ciała i choreografia do poznawanego materiału w taki sposób, by stymulować wykorzystanie przestrzeni i umiejętności motoryczne dotyczące muzyki, wewnętrzne rozumienie muzycznego języka, by rozwijać dobrą intonację poprzez śpiewanie z ekspresją, trenować pamięć i uczyć dyscypliny, oraz zaspokoić naturalną u
dzieci potrzebę ruchu. Umiejętności, wspierane, rozwijane i pogłębiane przez strukturę zajęć pozwolą w przyszłości uczestniczącym w nich dzieciom na dowolne wybranie instrumentu i kształcenie umiejętności gry na nim.

Przygotowanie do podjęcia nauki gry na instrumencie poprzez zabawę i czas spędzony wraz z rodzicem na poznawaniu tajników muzyki, zapewni dziecku nie tylko wykształcenie umiejętności praktycznych, stopniowy i gruntowny rozwój w wielu sferach, w przyszłości łatwość w kontakcie z instrumentem, ale na każdym etapie prawdziwą emocjonalną więź z muzyką i umocnienie relacji z rodzicem.