Laboratorium Muzyczne dla dzieci

Osoba prowadząca: Aleksandra Andruszko
Koordynator: Katarzyna Mazur (tel 501 394 110)

Zajęcia adresowane do dzieci 3-4 letnich, przygotowujące do podjęcia w przyszłości nauki gry na instrumentach. Zajęcia rozwijają koordynację i sprawność manualną, ugruntowują poczucie rytmu i zapewniają wspaniałą zabawę. Zajęcia w soboty w godz. 12.00- 13.00.

Zajęcia odbywają się w Staromiejskim Domu Kultury, Rynek Starego Miasta 2

Zajęcia w Laboratorium Muzycznym prowadzi w ramach zajęć w Klubie Małych Pianistów, współpracująca z klubem pianistka, nauczyciel gry na fortepianie Metodą Suzuki, Aleksandra Andruszko (laboratoriumsuzuki.com)

Dzieci młodsze, w wieku od niemowlęcia do 3 lat, mogące w przyszłości uczestniczyć w zajęciach Laboratorium, a po nich w zajęciach instrumentalnych, zapraszamy na grupowe zajęcia umuzykalniające prowadzone wg. Teorii Uczenia się Muzyki E.E. Gordona.

Przygotowanie do podjęcia nauki gry na instrumencie poprzez zabawę i czas spędzony wraz z rodzicem na poznawaniu tajników muzyki, zapewni dziecku nie tylko wykształcenie umiejętności praktycznych, stopniowy i gruntowny rozwój w wielu sferach, w przyszłości łatwość w kontakcie z instrumentem, ale na każdym etapie prawdziwą emocjonalną więź z muzyką i umocnienie relacji z rodzicem.