Laboratorium Muzyczne dla dzieci

Osoba prowadząca: Aleksandra Andruszko
Koordynator: Katarzyna Mazur (tel 501 394 110)

Zajęcia adresowane do dzieci 3-5 letnich, prowadzone wspólnie dla rodziców i dzieci. Poprzez śpiew, recytacje, zabawy z rekwizytami, zadania ruchowe i rytmiczne, zajęcia stymulują rozwój mózgu, przyczyniając się do ogólnego rozwoju. Podnosząc  sprawność manualną dzieci,oraz ugruntowując poczucie rytmu, zajęcia przygotowują -  po rocznym cyklu- do podjęcia nauki gry na instrumentach.

Zajęcia w soboty w godz. 12.00- 13.30 (dwie grupy). Zajęcia odbywają się w Staromiejskim Domu Kultury, Rynek Starego Miasta 2

Aleksandra Andruszko -  absolwentka Wydziału Rytmiki na ZPSM II st. im. F. Chopina w Warszawie, instruktor IV stopnia metody Suzuki, instruktor II stopnia Metody Children's Music Laboratory

***

Zajęcia w Laboratorium Muzycznym prowadzi w ramach zajęć w Klubie Małych Pianistów, współpracująca z klubem pianistka, nauczyciel gry na fortepianie Metodą Suzuki, Aleksandra Andruszko (laboratoriumsuzuki.com)

Dzieci młodsze, w wieku od niemowlęcia do 3 lat, mogące w przyszłości uczestniczyć w zajęciach Laboratorium, a po nich w zajęciach instrumentalnych, zapraszamy na grupowe zajęcia umuzykalniające prowadzone wg. Teorii Uczenia się Muzyki E.E. Gordona.

Przygotowanie do podjęcia nauki gry na instrumencie poprzez zabawę i czas spędzony wraz z rodzicem na poznawaniu tajników muzyki, zapewni dziecku nie tylko wykształcenie umiejętności praktycznych, stopniowy i gruntowny rozwój w wielu sferach, w przyszłości łatwość w kontakcie z instrumentem, ale na każdym etapie prawdziwą emocjonalną więź z muzyką i umocnienie relacji z rodzicem.