Klub Piosenki

osoba prowadząca: Krzysztof Dłutowski

Klub Piosenki istnieje od 1976 r. Zajęcia prowadzone są indywidualnie. Obejmują szeroki zakres umuzykalnienia młodzieży jak: kształcenie słuchu, zasady muzyki, emisja głosu, interpretacja piosenki. Proponowany repertuar to piosenka pop, rock, standardy jazzowe, piosenka aktorska, poezja śpiewana. Wyróżniający się klubowicze biorą udział w różnych konkursach i festiwalach, np Konkurs debiutów Opole, Konkurs im. Agnieszki Osieckiej w P. R., Konkurs im. Anny German w Zielonej Górze. Nasi klubowicze byli wielokrotnymi laureatami w/w konkursów. Klubowicze biorą też udział w różnego rodzaju koncertach estradowych. Od kilku lat organizowane są warsztaty muzyczne w Domu Pracy Twórczej w Wigrach.

Przygotowujemy do egzaminów do szkół artystycznych i debiutanckich koncertów.

K. Dłutowski

Zajęcia: od poniedziałku do czwartku od godz. 8.30.