Klub Literacki

Jest kontynuacją dość licznych działających od 1967 r. grup literackich. Zajmuje się zarówno promocją twórczości debiutantów, jak i twórcami profesjonalnymi. W SDK od 1982 r. W Klubie Literackim należy wyróżnić:

LITERACKI PUNKT KONSULTACYJNY - Przeznaczony dla osób jeszcze przed debiutem. Podczas indywidualnych rozmów z krytykiem, poetą, pisarzem można uzyskać ocenę swoich prac, otrzymać wskazówki. W SDK od 1985 roku.

WARSZTATY LITERACKIE - Cykle spotkań z poetami, prozaikami i krytykami dla młodych ludzi. Kwalifikacja na warsztaty na podstawie dostarczonych prób twórczości. W SDK od 1982 roku.


SEMINARIA – Wspólny Pokój – seminarium o twórczości kobiet, antropologia literatury – seminaria prof. P.Czaplińskiego.


DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA KLUBU LITERACKIEGO:

- Seria Biblioteka Nocy Poetów,
- Seria Debiuty.
Redaktorka serii: Beata Gula
Klub Literacki Staromiejskiego Domu Kultury swoje działania i stałe zajęcia realizuje w Piwnicy „Largactil”.

Ramowy program działalności:
- poniedziałki w godz. 18.00-22.00 - seminaria, warsztaty;
- wtorki w godz. 17.00-22.00 - spotkania redakcyjne pisma “Wakat”,
- środy w godz. 16.00-18.00 - Punkt Konsultacji Literackich,
- środy w godz. 18.00-22.00 - warsztaty literackie,
- czwartki w godz. 17.00-22.00 - spotkania autorskie, promocje książek, Turnieje 1 Wiersza, Wierszorynki, Noce Poetów.

 

(Archiwum!) FESTIWAL LITERACKI - MANIFESTACJE POETYCKIE  (2005 - 2014)

Festiwal miał charakter zlotu poetów z całego kraju, prezentował i integrował środowiska, eksponował książkę poetycką i nowe formy przekazu literatury. Charakter Manifestacji Poetyckich, poza przewodnią – panelowo artystyczną, wcześniej zaproponowaną przez organizatorów ideą (2013 – literatura i nauka jako konkurencyjne laboratoria przyszłości, 2014 –homo empaticus wolność jako możliwość różnorodności), projektowali sami artyści, którzy na festiwal przygotowywali własne, autorskie punkty programu.


Odbyło się dziesięć edycji festiwalu. 

 

Festiwal na Facebooku