Mity i postaci Afryki

osoba prowadząca : Paulina Zając

KULTURA OTWARTOŚCI

W Staromiejskim Domu Kultury trwa projekt edukacji kulturalnej, którego główną ideą jest kształtowanie postaw równościowych, solidarnościowych oraz otwartości, tolerancji i zrozumienia dla innych kultur. Dąży on również do stworzenia płaszczyzny dla dialogu międzykulturowego łącząc edukację kulturalną z międzykulturową, elementami edukacji globalnej i działaniami artystycznymi. Łączy zarówno uczestników w różnym wieku,
jak też z różnych środowisk społecznych oraz kręgów kulturowych.

Elementami składowymi projektu Kultura Otwartości są: Bajki Międzykulturowe, Mity i Postaci Afryki a także działalność Współczesnych Griotów.

Mity i Postaci Afryki – uczestnicy odbywają podróże w czasie i przestrzeni od dawnych mitów i legend afrykańskich poprzez szereg postaci ważnych dla kontynentu afrykańskiego, do teraźniejszości.
Sprawdzamy jak ponadczasowe prawdy zawarte w mitach znajdują odbicie w obecnym życiu codziennym oraz w bardzo nowoczesnej sztuce, jaką jest komiks. Podczas spotkań przybliżamy też szereg postaci ważnych dla kontynentu afrykańskiego – zarówno historycznych jak też bardzo aktualnych osobistości świata kultury i sztuki, nauki, społeczników, aktywistów itp.

Spotkania w odbywają się w poniedziałki, w godz. 19.00 -21.00 w Piwnicy Largactil Staromiejskiego Domu Kultury.
Udział bezpłatny.

Organizator:

Partnerzy:
Forum Kenijsko-Polskie, Centrala – Central Europe Comics Art.,Fundacja Adulis, Fundacja AfrykaConnect, Fundacja FilmGramm - Festiwal AfryKamera,Fundacja dla Somalii.

Patronat: Kontynent Warszawa, Etnosystem.pl, Afryka.org

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.