Kursy komputerowe dla seniorów

Koordynacja i zapisy Grzegorz Jasiński tel. (22) 831 23 75 w. 128

Celem szkoleń komputerowych jest pomoc grupie senioralnej w użyciu nowoczesnych technologii komunikacyjnych, które powszechne są w wielu dziedzinach życia codziennego. Przykładem jest np. organizacja systemu usług finansowych i bankowych, korzystanie z kont internetowych związanych ze sprawami zdrowotnymi.


By pomóc seniorom lepiej poznać zasady działania systemów i narzędzi komputerowych oraz wyposażyć ich w umiejętności niezbędne do sprawnego korzystania z różnorodnych nowoczesnych technologii informatycznych, w Staromiejskim Domu Kultury prowadzonych jest szereg zajęć warsztatowych służących poznaniu zasad obsługi komputera.

Dzięki przeszkoleniu seniorzy uczą się korzystania z kont internetowych - co zwiększa możliwość komunikacji ogólnej, zasad organizacji i bezpieczeństwa witryn internetowych, poczty elektronicznej, komunikatorów - co zwiększa szeroko pojęte zabezpieczenie przed atakami, włamaniami i wyłudzeniami w Internecie, uczą się także przeprowadzać transakcje finansowe dokonywane drogą elektroniczną.

W ramach warsztatów komputerowych przekazana jest wiedza i umiejętności z zakresu korzystania z obsługi komputera na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym.
Spotkania na zajęciach służą także do stworzenia możliwości swobodnej rozmowy, swobodnego zadawania pytań oraz asertywnego proszenia o dodatkowe informacje.

Kursy odbywają się po zebraniu grupy 10 osobowej na poziomie podstawowym, średnim lub zaawansowanym. W roku kalendarzowym możemy zorganizować 3 kursy. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (piątki) w 2 grupach 5 osobowych w pracowni komputerowej SDK. Każdy kurs obejmuje 30 godzin szkolenia.