Projekty 2020

projekty


UCZTA” - CZĘŚĆ I - WIEKI ŚREDNIE

NIERZECZYWISTE – TWORZYMY JAK SURREALIŚCI 

 

***

PROJEKT: „UCZTA” - CZĘŚĆ I - WIEKI ŚREDNIE

uczta1Termin i czas realizacji projektu: luty – maj 2020
Miejsce: Staromiejski Dom Kultury 
 
Klub Małych Pianistów wraz z Klubem Tańca Dawnego „Alta Novella”, zaprasza dzieci i młodzież,  na cykl spotkań w ramach projektu "Uczta"- Wieki średnie.
Projekt (w założeniu składający się z czterech części, nawiązujących do różnych epok historycznych), ma na celu zapoznaćuczestników z kulturą i obyczajowością Polski dawnych epok (w części I wieków średnich). Niestandardowa forma spotkań za stołem i udziału w jednym z ważniejszych rodzajów spotkań socjalnych epok historycznych, pozwoli poznać różne aspekty dziedzictwa kultury na poziomie wielozmysłowym, w szerokim i różnorodnym spektrum. W czasie projektu uczestnicy będą mogli poznać podstawy średniowiecznego tańca i śpiewu, poznają szczegóły ubiorów epoki i zasady ich komponowania, oraz poznają wieki średnie od kuchni – w sensie dosłownym, smakując potraw uwiecznionych w przekazach z epoki i poznając zasady żywienia się przodków.
 
Prowadzenie spotkań warsztatowych w ramach projektu :
Ilina Sawicka (muzyka w średniowieczu)  
Anna Krasucka (kulinaria staropolskie)
Katarzyna Mazur (taniec średniowieczny)
Anna Popławska (stroje z epoki) 
oraz Klub Tańca Dawnego Alta Novella
 
Koordynator projektu: Katarzyna Mazur
 

Zajęcia w ramach projektu będą odbywały się w piatki w Sali Muzycznej w godzinach 17:30 - 19:30

28 lutego - poruszane tematy - wizja świata i życie rodzinne
                - warsztat o muzyce i śpiewie średniowiecznym poprowadzi Ilina Sawicka
27 marca - poruszane tematy - stół, życie towarzyskie i rozrywki
                 - warsztat o tańcu średniowiecznym poprowadzi Katarzyna Mazur
17 kwietnia - poruszane tematy - praca
                    - warsztat o ziołach w kuchni średniowiecznej poprowadzi Anna Krasucka
22 maja - poruszane tematy - życie publiczne
              - warsztat na temat średniowiecznych ubiorów i mody poprowadzi Anna Popławska
              - na ostatnim spotkaniu nastąpi prezentacja średniowiecznej Moreski.

Uwaga! Nabór zakończony.

do góry

***

 

PROJEKT: NIERZECZYWISTE – TWORZYMY JAK SURREALIŚCI
Projekt edukacji kulturalnej Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie

surr

Termin i czas realizacji projektu: styczeń – marzec 2020
Miejsce: Staromiejski Dom Kultury

Zadaniem uczestników będzie wydobycie „dziwności” przedmiotów wyrwanych z kontekstu i skojarzonych ze sobą zupełnie przypadkowo, w niespodziewanych i niecodziennych zestawieniach – poprzez rysunek, malarstwo, collage czy fotomontaż. Prace te mają odzwierciedlać charakter sztuki surrealistów. Uczestnicy będą tworzyć obrazy sprzeczne z logicznym porządkiem rzeczywistości, które ocierają się o groteskę i oniryzm. Mają uzewnętrzniać marzenia senne oraz stany podświadomości. Zabieg ten ma służyć między innymi zachęceniu do nieschematycznego oglądu rzeczywistości, do którego wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni.

Koordynator projektu: Bartłomiej Gerłowski.

Uwaga! Nabór zakończony. 

 

 

do góry