Projekty 2020

projekty


 REANIMACJA METAFORY
 KAMIEŃ NA KAMIENIU 
UCZTA” - CZĘŚĆ I - WIEKI ŚREDNIE 
  NIERZECZYWISTE – TWORZYMY JAK SURREALIŚCI 

 

***

 

PROJEKT KULTUROTERAPII „REANIMACJA METAFORY”

m metaforTermin: luty-czerwiec 2020
Zajęcia w środy 17.30-21.00
Uczestnicy: młodzież ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego „Dom przy Rynku”

Projekt skierowany jest do młodzieży, która ma istotne problemy w rozumieniu wpływu komunikowanych treści agresywno-manipulacyjnych na własny odbiór świata.
Język jakim się posługujemy jako nadawcy i odbiorcy, jako obserwatorzy i aktorzy procesu komunikacji kształtujenasz stosunek do siebie i innych ludzi.
Zadaniem projektu jest wypracowanie z uczestnikami form komunikowania interpersonalnego i osobistego nazywania różnych zjawisk z wykorzystaniem metafory.

Wartość przekazu emocjonalno-poznawczego będziemy badać za pomocą podstawowego wzorca poznawczego opartego na wzroku-słuchu-kinestetyce, czyli zaangażujemy się w kontakt z obrazem, muzyką i efektami dźwiękowymi oraz własnym ruchem.
Pozwoli to na wzbogacenie słownictwa, wyobraźni, spojrzenie z różnych perspektyw na kontakt ze światem.

Cel podstawowy- zrozumienie przez uczestników wagi słownych treści, ich wpływu na stan psychiczny nadawcy i odbiorcy.

1. Opisywanie stanów poznawczo-emocjonalnych z punktu widzenia „obserwatora” i „aktora”
2. Rozumienie wpływu słowa na stan emocjonalny nadawcy i odbiorcy.
3. Opisywanie zewnętrznego świata uwzględniającego perspektywę wzorca poznawczego opartego na wzroku-słuchu-kinestetyce.
4. Wzbogacanie własnego słownika.

Koordynatorka projektu: Małgorzata Graczyk.

 do góry

 

 ***

 

PROJEKT EDUKACJI KULTURALNEJ „KAMIEŃ NA KAMIENIU”

m kam na kam1Termin: marzec - czerwiec 2020
Uczestnicy: grupy dzieci z ognisk Centrum Wsparcia Rodzin Rodzinna Warszawa.


Starówka jest miejscem odwiedzanym przez mieszkańców Warszawy w ramach rodzinnych spacerów, kojarzona jest z ogólnie pojętą historią miasta, ewentualnie okresem Powstania Warszawskiego. Mało uwagi poświęcamy czasowi odbudowy najstarszej części Warszawy.

Założeniem projektu jest zapoznanie uczestników właśnie z najnowszą historią Starówki, okresem jej odbudowy i określeniem jej miejsca w obecnym życiu stolicy.
Tytuł projektu „Kamień na kamieniu” ma wiele znaczeń: czas, gdy nasi przodkowie stawiali pierwsze ceglane kamienice unowocześniając architekturę, gdy pożary wojen, szczególnie tej ostatniej – trawiły mury i wreszcie, gdy odgruzowywano miasto i znów cegła po cegle odbudowywano je.

Celem projektu jest poznanie przez uczestników losów Starówki i jej zasłużonych mieszkańców.

Cele szczegółowe:
1.Zapoznanie się z pojęciem zabytku i zrozumienie dlaczego Stare Miasto jest zabytkiem.
2. Zdobycie podstawowej wiedzy jak mieszkało się na Starym Mieści przed wojną, a jak po niej.
3. Zdobycie wiedzy odawnych mieszkańcach Starego Miasta.
4. Poznanie kilku mniej znanych legend, których akcja rozgrywa się na Starym Mieście.

Koordynatorka projektu: Małgorzata Graczyk.

do góry

 ***


PROJEKT: „UCZTA” - CZĘŚĆ I - WIEKI ŚREDNIE

uczta1Termin i czas realizacji projektu: luty – maj 2020
Miejsce: Staromiejski Dom Kultury 
 
Klub Małych Pianistów wraz z Klubem Tańca Dawnego „Alta Novella”, zaprasza dzieci i młodzież,  na cykl spotkań w ramach projektu "Uczta"- Wieki średnie.
Projekt (w założeniu składający się z czterech części, nawiązujących do różnych epok historycznych), ma na celu zapoznaćuczestników z kulturą i obyczajowością Polski dawnych epok (w części I wieków średnich). Niestandardowa forma spotkań za stołem i udziału w jednym z ważniejszych rodzajów spotkań socjalnych epok historycznych, pozwoli poznać różne aspekty dziedzictwa kultury na poziomie wielozmysłowym, w szerokim i różnorodnym spektrum. W czasie projektu uczestnicy będą mogli poznać podstawy średniowiecznego tańca i śpiewu, poznają szczegóły ubiorów epoki i zasady ich komponowania, oraz poznają wieki średnie od kuchni – w sensie dosłownym, smakując potraw uwiecznionych w przekazach z epoki i poznając zasady żywienia się przodków.
 
Prowadzenie spotkań warsztatowych w ramach projektu :
Ilina Sawicka (muzyka w średniowieczu)  
Anna Krasucka (kulinaria staropolskie)
Katarzyna Mazur (taniec średniowieczny)
Anna Popławska (stroje z epoki) 
oraz Klub Tańca Dawnego Alta Novella
 
Koordynatorka projektu: Katarzyna Mazur

Zajęcia w ramach projektu będą odbywały się w piatki w Sali Muzycznej w godzinach 17:30 - 19:30

28 lutego - poruszane tematy - wizja świata i życie rodzinne
                - warsztat o muzyce i śpiewie średniowiecznym poprowadzi Ilina Sawicka
27 marca - poruszane tematy - stół, życie towarzyskie i rozrywki
                 - warsztat o tańcu średniowiecznym poprowadzi Katarzyna Mazur
17 kwietnia - poruszane tematy - praca
                    - warsztat o ziołach w kuchni średniowiecznej poprowadzi Anna Krasucka
22 maja - poruszane tematy - życie publiczne
              - warsztat na temat średniowiecznych ubiorów i mody poprowadzi Anna Popławska
              - na ostatnim spotkaniu nastąpi prezentacja średniowiecznej Moreski.

Uwaga! Nabór zakończony.

do góry

***

 

PROJEKT: NIERZECZYWISTE – TWORZYMY JAK SURREALIŚCI
Projekt edukacji kulturalnej Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie

surr

Termin i czas realizacji projektu: styczeń – marzec 2020
Miejsce: Staromiejski Dom Kultury

Zadaniem uczestników będzie wydobycie „dziwności” przedmiotów wyrwanych z kontekstu i skojarzonych ze sobą zupełnie przypadkowo, w niespodziewanych i niecodziennych zestawieniach – poprzez rysunek, malarstwo, collage czy fotomontaż. Prace te mają odzwierciedlać charakter sztuki surrealistów. Uczestnicy będą tworzyć obrazy sprzeczne z logicznym porządkiem rzeczywistości, które ocierają się o groteskę i oniryzm. Mają uzewnętrzniać marzenia senne oraz stany podświadomości. Zabieg ten ma służyć między innymi zachęceniu do nieschematycznego oglądu rzeczywistości, do którego wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni.

Koordynator projektu: Bartłomiej Gerłowski.

Uwaga! Nabór zakończony. 

 

   

 

 

 

 

 

do góry