Projekty 2020

projekty


 ROZLANE I ROZMYTE – TUSZ I GWASZ
REANIMACJA METAFORY
 KAMIEŃ NA KAMIENIU 
UCZTA” - CZĘŚĆ I - WIEKI ŚREDNIE 
  NIERZECZYWISTE – TWORZYMY JAK SURREALIŚCI 

 

***

 

PROJEKT EDUKACJI KULTURALNEJ:
ROZLANE I ROZMYTE – TUSZ I GWASZ

rozlan plak

Czas trwania: kwiecień - czerwiec 2020
(z powodu pandemii projekt realizowany online).
Koordynator projektu: Bartłomiej Gerłowski

Zajęcia o charakterze edukacyjnym. Zadaniem uczestników będzie zinterpretowanie martwej natury lub postaci poprzez medium rysunkowe i malarskie, jakimi są tusz i gwasz.
W zamyśle prace mają ukazać wszelkie cechy charakterystyczne wymienionych technik. Doskonałe efekty przynosi technika lawowania, czyli malowania rozwodnionym tuszem. Gwasz jest metodą mniej wymagającą, bowiem nadaje się do wielokrotnego przemalowywania, czym przypomina farby plakatowe. Ponadto umożliwia uzyskanie gładkiej powierzchni wypełnionej płaskim, nieprzezroczystym kolorem, dlatego przy projektowaniu i ilustrowaniu chętnie wykorzystywany jest przez uczestników.

 

 

 

 

 

 

 

Z powodu pandemii, prace do projektu pt. ROZLANE I ROZMYTE — TUSZ I GWASZ wykonywane są przez uczestników w domu. Tym samym do hasła #zostanwdomu można dodać: zostań w domu i maluj. Kontakt on-line, z pewnością poprawił wszystkim nastrój i dał poczucie przynależności do zespołu. Nikt się nie spodziewał, że jeden z oczekiwanych efektów miękkich projektu, mówiący, że uczestnicy kreują oraz zaspakajają swoje potrzeby kulturalne, a także organizują swój czas wolny, stanie się tak aktualny. 

 

 

 

 

 

Przedstawione poniżej prace, z małymi wyjątkami, zostały wykonane przez uczestników w domu. Z małymi wyjątkami, bowiem krajobrazy przedstawiające „Widok Grudziądza od strony Wisły”, czy „Wiosna w Radziejowicach” powstały "na żywo", jak tylko zaistniała możliwość przemieszczania się. Pozostałe plenerowe i studyjne tematy prac to już wynik miejsca zamieszkania uczestników, w pięknych okolicach podwarszawskich miejscowości. Wybór tematów potwierdza tylko doświadczenie grupy. Proste tematy wydają się najlepsze: „Pieczarki” czy po prostu nieprzemijające kwiaty. Zatem okazuje się, że dobrą pracę można wykreować także w domu, na miejscu, niczym Immanuel Kant, który stworzył jedną z największych filozofii świata nie opuszczając Królewca.

 

 

 

 

 

 do góry

 

 

***

 

PROJEKT KULTUROTERAPII „REANIMACJA METAFORY”

m metaforTermin: luty-czerwiec 2020
Zajęcia w środy 17.30-21.00
Uczestnicy: młodzież ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego „Dom przy Rynku”

Projekt skierowany jest do młodzieży, która ma istotne problemy w rozumieniu wpływu komunikowanych treści agresywno-manipulacyjnych na własny odbiór świata.
Język jakim się posługujemy jako nadawcy i odbiorcy, jako obserwatorzy i aktorzy procesu komunikacji kształtujenasz stosunek do siebie i innych ludzi.
Zadaniem projektu jest wypracowanie z uczestnikami form komunikowania interpersonalnego i osobistego nazywania różnych zjawisk z wykorzystaniem metafory.

Wartość przekazu emocjonalno-poznawczego będziemy badać za pomocą podstawowego wzorca poznawczego opartego na wzroku-słuchu-kinestetyce, czyli zaangażujemy się w kontakt z obrazem, muzyką i efektami dźwiękowymi oraz własnym ruchem.
Pozwoli to na wzbogacenie słownictwa, wyobraźni, spojrzenie z różnych perspektyw na kontakt ze światem.

Cel podstawowy- zrozumienie przez uczestników wagi słownych treści, ich wpływu na stan psychiczny nadawcy i odbiorcy.

1. Opisywanie stanów poznawczo-emocjonalnych z punktu widzenia „obserwatora” i „aktora”
2. Rozumienie wpływu słowa na stan emocjonalny nadawcy i odbiorcy.
3. Opisywanie zewnętrznego świata uwzględniającego perspektywę wzorca poznawczego opartego na wzroku-słuchu-kinestetyce.
4. Wzbogacanie własnego słownika.

Koordynatorka projektu: Małgorzata Graczyk.

 do góry

 

 ***

 

PROJEKT EDUKACJI KULTURALNEJ „KAMIEŃ NA KAMIENIU”

m kam na kam1Termin: marzec - czerwiec 2020
Uczestnicy: grupy dzieci z ognisk Centrum Wsparcia Rodzin Rodzinna Warszawa.


Starówka jest miejscem odwiedzanym przez mieszkańców Warszawy w ramach rodzinnych spacerów, kojarzona jest z ogólnie pojętą historią miasta, ewentualnie okresem Powstania Warszawskiego. Mało uwagi poświęcamy czasowi odbudowy najstarszej części Warszawy.

Założeniem projektu jest zapoznanie uczestników właśnie z najnowszą historią Starówki, okresem jej odbudowy i określeniem jej miejsca w obecnym życiu stolicy.
Tytuł projektu „Kamień na kamieniu” ma wiele znaczeń: czas, gdy nasi przodkowie stawiali pierwsze ceglane kamienice unowocześniając architekturę, gdy pożary wojen, szczególnie tej ostatniej – trawiły mury i wreszcie, gdy odgruzowywano miasto i znów cegła po cegle odbudowywano je.

Celem projektu jest poznanie przez uczestników losów Starówki i jej zasłużonych mieszkańców.

Cele szczegółowe:
1.Zapoznanie się z pojęciem zabytku i zrozumienie dlaczego Stare Miasto jest zabytkiem.
2. Zdobycie podstawowej wiedzy jak mieszkało się na Starym Mieści przed wojną, a jak po niej.
3. Zdobycie wiedzy odawnych mieszkańcach Starego Miasta.
4. Poznanie kilku mniej znanych legend, których akcja rozgrywa się na Starym Mieście.

Koordynatorka projektu: Małgorzata Graczyk.

do góry

 ***


PROJEKT: „UCZTA” - CZĘŚĆ I - WIEKI ŚREDNIE

uczta1Termin i czas realizacji projektu: luty – maj 2020
Miejsce: Staromiejski Dom Kultury 
 
Klub Małych Pianistów wraz z Klubem Tańca Dawnego „Alta Novella”, zaprasza dzieci i młodzież,  na cykl spotkań w ramach projektu "Uczta"- Wieki średnie.
Projekt (w założeniu składający się z czterech części, nawiązujących do różnych epok historycznych), ma na celu zapoznaćuczestników z kulturą i obyczajowością Polski dawnych epok (w części I wieków średnich). Niestandardowa forma spotkań za stołem i udziału w jednym z ważniejszych rodzajów spotkań socjalnych epok historycznych, pozwoli poznać różne aspekty dziedzictwa kultury na poziomie wielozmysłowym, w szerokim i różnorodnym spektrum. W czasie projektu uczestnicy będą mogli poznać podstawy średniowiecznego tańca i śpiewu, poznają szczegóły ubiorów epoki i zasady ich komponowania, oraz poznają wieki średnie od kuchni – w sensie dosłownym, smakując potraw uwiecznionych w przekazach z epoki i poznając zasady żywienia się przodków.
 
Prowadzenie spotkań warsztatowych w ramach projektu :
Ilina Sawicka (muzyka w średniowieczu)  
Anna Krasucka (kulinaria staropolskie)
Katarzyna Mazur (taniec średniowieczny)
Anna Popławska (stroje z epoki) 
oraz Klub Tańca Dawnego Alta Novella
 
Koordynatorka projektu: Katarzyna Mazur

Zajęcia w ramach projektu będą odbywały się w piatki w Sali Muzycznej w godzinach 17:30 - 19:30

28 lutego - poruszane tematy - wizja świata i życie rodzinne
                - warsztat o muzyce i śpiewie średniowiecznym poprowadzi Ilina Sawicka
27 marca - poruszane tematy - stół, życie towarzyskie i rozrywki
                 - warsztat o tańcu średniowiecznym poprowadzi Katarzyna Mazur
17 kwietnia - poruszane tematy - praca
                    - warsztat o ziołach w kuchni średniowiecznej poprowadzi Anna Krasucka
22 maja - poruszane tematy - życie publiczne
              - warsztat na temat średniowiecznych ubiorów i mody poprowadzi Anna Popławska
              - na ostatnim spotkaniu nastąpi prezentacja średniowiecznej Moreski.

Uwaga! Nabór zakończony.

do góry

***

 

PROJEKT: NIERZECZYWISTE – TWORZYMY JAK SURREALIŚCI
Projekt edukacji kulturalnej Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie

surr

Termin i czas realizacji projektu: styczeń – marzec 2020
Miejsce: Staromiejski Dom Kultury

Zadaniem uczestników będzie wydobycie „dziwności” przedmiotów wyrwanych z kontekstu i skojarzonych ze sobą zupełnie przypadkowo, w niespodziewanych i niecodziennych zestawieniach – poprzez rysunek, malarstwo, collage czy fotomontaż. Prace te mają odzwierciedlać charakter sztuki surrealistów. Uczestnicy będą tworzyć obrazy sprzeczne z logicznym porządkiem rzeczywistości, które ocierają się o groteskę i oniryzm. Mają uzewnętrzniać marzenia senne oraz stany podświadomości. Zabieg ten ma służyć między innymi zachęceniu do nieschematycznego oglądu rzeczywistości, do którego wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni.

Koordynator projektu: Bartłomiej Gerłowski.

Uwaga! Nabór zakończony. 

 

   

 

 

 

 

 

do góry