KURS ARTETERAPII 2020

STAROMIEJSKI DOM KULTURY W WARSZAWIE  zaprasza na KURS ARTETERAPII 2020


Czas: 1.02 – 21.06.2020 r. (razem 120 godzin, w tym: 20h wykładów, 52h praktycznych ćwiczeń, 48h konwersatoriów)
Miejsce: Staromiejski Dom Kultury - Rynek Starego Miasta 2, Warszawa
Koordynatorka: dr Małgorzata Graczyk
Prowadzący zajęcia: mgr Karolina Domańska, mgr Radosława Kompowska – Marek, mgr Barbara Stachura, mgr Anna Zielińska, mgr Maria Zielińska


colorful 4043715 960 720W terapii przez sztukę ma miejsce idea wykorzystania sztuki jako środka do wprowadzenia zmian w indywidualnych stylach poznawczych i motywacyjno-emocjonalnych osób z trudnościami w adaptacji psychospołecznej towarzyszącej przede wszystkim różnym rodzajom niepełnosprawności, niedostosowaniu społecznemu i wykluczeniu społecznemu.

ARTETERAPIA wraz z treningiem twórczości inspiruje i kształtuje określone postawy do zachowania twórczego, sprzyja łatwiejszemu rozwiązywaniu sytuacji trudnych, konfliktowych, kryzysowych oraz pomaga w rozwijaniu zainteresowań i zamiłowań dla potrzeb konstruktywnego spędzania wolnego czasu. Pełni funkcje profilaktyczne.

KURS ARTETERAPII składa się z dwóch części. I część kursu ukierunkowana jest na nabycie przez uczestników wiedzy o metodycznych podstawach arteterapii oraz umiejętności wykorzystania technik plastycznych w procesie edukacyjnym i terapeutycznym ze wskazaniem na możliwość wzmocnienia samoakceptacji, a także współpracy i współdziałania w grupie. Podstawowym założeniem II częśći będzie dostarczenie uczestnikom wiedzy o specyfice podejścia do pracy z osobami o różnych zakłóceniach i zaburzeniach funkcjonowania społeczno-kulturowego oraz praktycznych umiejętności tworzenia projektów arteterapeutycznych dostosowanych do możliwości i ograniczeń osób niepełnosprawnych.


Informacje organizacyjne:

1. Kurs przeznaczony jest dla osób prowadzących zajęcia w / przy współpracy samorządowych domów kultury oraz dla innych osób związanych z kulturą, chcących w swojej pracy wykorzystać sztukę do oddziaływań korekcyjno-wychowawczych i edukacyjnych wobec ludzi z dysfunkcjami w adaptacji psychospołecznej.
2. Kurs składa się z 2 części. Do pierwszej części nie przystępują osoby, które ukończyły KURS I stopnia prowadzony w SDK w 2019 roku.
    Uczestnik musi zaliczyć minimum 80% zajęć.

3. Każda część Kursu kończy się zaliczeniem: testem z wiedzy zdobytej na wykładach (80% dobrych odpowiedzi) i wykonaniem cząstkowych, praktycznych zadań podczas ćwiczeń (80%)
4. Uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia kursu zawierający dokładne informacje o zdobytej wiedzy i umiejętnościach.
5. Uczestnik otrzymuje materiały edukacyjne zawierające wiedzę z wykładów.
6. Zgłoszenie należy przekazać elektronicznie lub bezpośrednio do dnia 31.01.2020 do koordynatora Małgorzaty Graczyk (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.tel.501-754-916).
Kurs odbędzie się, gdy zbierze się minimum 18 osób. Maksymalna ilość - 20.

7. Koszt całego kursu 660zł. Koszt II części kursu 314zł. Wpłata na konto Staromiejskiego Domu Kultury (tytuł wpłaty: kurs arteterapii + nazwisko uczestnika) do dnia 31.01.2020.
Nr konta: 41 1140 1010 0000 2917 3400 1001.
Wpłata nie ulega zwrotowi z powodu rezygnacji z kursu.


Szczegółowe informacje merytoryczne i harmonogram kursu oraz karta zgłoszenia znajdują się w załącznikach.