KURS ARTETERAPII 2020

STAROMIEJSKI DOM KULTURY W WARSZAWIE  zaprasza na KURS ARTETERAPII 2020


Czas: 1.02 – 21.06.2020 r. (razem 120 godzin, w tym: 20h wykładów, 52h praktycznych ćwiczeń, 48h konwersatoriów)
Miejsce: Staromiejski Dom Kultury - Rynek Starego Miasta 2, Warszawa
Koordynatorka: dr Małgorzata Graczyk
Prowadzący zajęcia: mgr Karolina Domańska, mgr Radosława Kompowska – Marek, mgr Barbara Stachura, mgr Anna Zielińska, mgr Maria Zielińska


colorful 4043715 960 720W terapii przez sztukę ma miejsce idea wykorzystania sztuki jako środka do wprowadzenia zmian w indywidualnych stylach poznawczych i motywacyjno-emocjonalnych osób z trudnościami w adaptacji psychospołecznej towarzyszącej przede wszystkim różnym rodzajom niepełnosprawności, niedostosowaniu społecznemu i wykluczeniu społecznemu.

ARTETERAPIA wraz z treningiem twórczości inspiruje i kształtuje określone postawy do zachowania twórczego, sprzyja łatwiejszemu rozwiązywaniu sytuacji trudnych, konfliktowych, kryzysowych oraz pomaga w rozwijaniu zainteresowań i zamiłowań dla potrzeb konstruktywnego spędzania wolnego czasu. Pełni funkcje profilaktyczne.

KURS ARTETERAPII składa się z dwóch części. I część kursu ukierunkowana jest na nabycie przez uczestników wiedzy o metodycznych podstawach arteterapii oraz umiejętności wykorzystania technik plastycznych w procesie edukacyjnym i terapeutycznym ze wskazaniem na możliwość wzmocnienia samoakceptacji, a także współpracy i współdziałania w grupie. Podstawowym założeniem II częśći będzie dostarczenie uczestnikom wiedzy o specyfice podejścia do pracy z osobami o różnych zakłóceniach i zaburzeniach funkcjonowania społeczno-kulturowego oraz praktycznych umiejętności tworzenia projektów arteterapeutycznych dostosowanych do możliwości i ograniczeń osób niepełnosprawnych.


Informacje organizacyjne:

1. Kurs przeznaczony jest dla osób prowadzących zajęcia w / przy współpracy samorządowych domów kultury oraz dla innych osób związanych z kulturą, chcących w swojej pracy wykorzystać sztukę do oddziaływań korekcyjno-wychowawczych i edukacyjnych wobec ludzi z dysfunkcjami w adaptacji psychospołecznej.
2. Kurs składa się z 2 części. Do pierwszej części nie przystępują osoby, które ukończyły KURS I stopnia prowadzony w SDK w 2019 roku.
    Uczestnik musi zaliczyć minimum 80% zajęć.

3. Każda część Kursu kończy się zaliczeniem: testem z wiedzy zdobytej na wykładach (80% dobrych odpowiedzi) i wykonaniem cząstkowych, praktycznych zadań podczas ćwiczeń (80%)
4. Uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia kursu zawierający dokładne informacje o zdobytej wiedzy i umiejętnościach.
5. Uczestnik otrzymuje materiały edukacyjne zawierające wiedzę z wykładów.
6. Zgłoszenie należy przekazać elektronicznie lub bezpośrednio do dnia 31.01.2020 do koordynatora Małgorzaty Graczyk (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.tel.501-754-916).
Kurs odbędzie się, gdy zbierze się minimum 18 osób. Maksymalna ilość - 20.

7. Koszt całego kursu 660zł. Koszt II części kursu 314zł. Wpłata na konto Staromiejskiego Domu Kultury (tytuł wpłaty: kurs arteterapii + nazwisko uczestnika) do dnia 31.01.2020.
Nr konta: 41 1140 1010 0000 2917 3400 1001.
Wpłata nie ulega zwrotowi z powodu rezygnacji z kursu.


Szczegółowe informacje merytoryczne i harmonogram kursu oraz karta zgłoszenia znajdują się w załącznikach.

***

KURS ARTETERAPII 2020  (informacja z maja 2020)

Do zajęć on-line  uczestnicy kursu arteterapii podeszli z obawą. Nic przecież nie zastąpi kontaktu twarzą w twarz. Wszyscy zostali podzieleni na kilku osobowe grupy, aby pracować na Skype.
Zdalna praca dała przestrzeń na to, aby każdy poświęcił tyle czasu, ile chciał na wykonanie zadań.

Nie było jednak łatwo zorganizować sobie ten wolny czas w warunkach pracy zawodowej on-line łączonej ze specyficznymi dla czasu epidemii zadaniami rodzinnymi. O dziwo, w warunkach samodzielnego wykonywania zadań w domu zostało wykonanych więcej ćwiczeń, niż było planowane. Spotkania w małych grupach na Skype z wykładowcą panią Anną Zielińską pozwoliły na dokładniejsze przyjrzenie się pracom i dokonaniu pogłębionej analizy pod kątem efektu  terapeutycznego.

Poniżej kilka wybranych tematów z przeprowadzonych on-line ćwiczeń:

SEN O LATNIU

Tworzenie książki artystycznej, nietypowej, wymagającej eksperymentowania z formatami i materiałami. Praca związana jest z refleksją na temat marzeń, pragnień, ulotności uniesień, wolności.

Ćwiczenie rozbudzające wyobraźnię, samopoznanie, nieschematyczne myślenie.

 

 

 

ANIMA MEA – „moja dusza”. Ćwiczenie służące uaktywnieniu sensorycznemu, kierujące uwagę na autopoznanie, doznania sensualne, przekraczanie granic wyrażania siebie i swoich emocji.

 

 

 

JEŚLI ZIEMIA JEST PŁASKA, TO CO – ćwiczenie na myślenie poza schematem. Wymagało własnych decyzji o zastosowaniu techniki, materiałów. Służyło refleksji na temat bycia przekornym wobec autorytetów, bycia irracjonalnym.

  

 

CO ROBI MGŁA – forma pracy otwarta, czyli możliwość wykorzystania dowolnej techniki. Prace wymagały dłuższego czasu tworzenia pomysłu, aby zgłębić istotę problemu, rozbudzić wyobraźnię, sięgnąć po konfabulacje.

 
 
 

AFIRMACJA – plakat pozytywnego myślenia mimo rozczarowań. Forma otwarta. Zalecany rozmach, mieszane style, w pełni wolne skojarzenia. Ćwiczenie z kręgu rozwoju samoświadomości, afirmacji, podnoszenia nastroju.

 
 
 


***

 

KURS ARTETERAPII 2020  (informacja z zajęć w marcu 2020)


Na początku marca kontynuowaliśmy zajęcia nie przypuszczając, że za chwilę SDK zostanie zamkniety jak wiele innych instytucji i kurs arteterapii przejdzie w stan hibernacji. Uczestnicy jak zwykle pełni zaangażowania realizowali praktyczne ćwiczenie technik plastycznychwykorzystywanych w terapii. To ostatnie zdjęcia z pracy w Piwnicy Largactil. Jedną z bardzo efektownych i często stosowanych technik jest MANDALA. Można ją wykorzystywać w przepracowywaniu różnych tematów. Na kursie wykorzystana została do analizy emocji i wspomnień.

 

 

 

Emocje są podstawą pracy w terapii przez sztukę. Za pomoca tzw. MASZYNY był analizowany cały wachlarz emocji, ich intensywności, wzajemnego nakładanaia się jak róznież ocen społecznych, które towarzyszą manifestowaniu emocji. Uczestnicy tworzyli maszynę skłądającą się z kolorystycznych reprezentacji emocji przyjemnych i tych niepożądanych. 

 

 

 

PTAKI W PRZESTWORZACH – to kolejny temat ćwiczeń sięgający do poczucia wolności i niezależności. Tym razem wykorzystana była technika rzeźbiarska. Uczestnicy zastosowali druk, który jest wdzięcznym materiałem, dającym szerokie spektrum wyrazu.

 

 

 

BUKIETY MOJEJ SIŁY – to następne odwołanie do naszego wewnętrznego potencjału, cech, które nas wzmacniają. Zastosowana została technika wizualizacji, pozwalająca skoncentrować się na własnych możliwościach i talentach. Bukiety symbolizują osobiste atuty twórcy.

 

 

 

MÓJ KOSMOS – czyli poczucie tożsamości w mikro i makro świecie społecznym, fizycznym, idei.

Tym razem uczestnicy wykorzystali technike grafiki. Rześbili w kawałkach linoleum i robili na nich skomplikowane kolorystycznie odbitki na papierze. Okazało się, że powstaje nieskonczona różnorodność wariantów odbić.

 

 

 

Następne wytwory wyobraźni i kontemplacji powstały już w trybie pracy on-line.

 

***

KURS ARTETERAPII 2020  (informacja z 1 marca 2020)

Mamy za sobą pierwszy miesiąc kursu arteterapii.

Poznawanie siebie i innych stanowiło centralny punkt zajęć. Ważny akcent położony był również na pobudzenie mechanizmów kreacyjnych i twórczego myślenia.
Twórcze wypowiedzi stanowiły bazę do refleksji i dyskusji.
Uczestnicy poznali nowe metody i techniki ekspresji artystycznej w obszarze intrapsychicznej i interpsychicznej. Rozpoczęli proces tworzenia własnych programów arteterapeutycznych. 

 

 

 

Zmierzyli się m.in. z przełamywaniem schematów poznawczych irefleksją nad własną duchowością. Powstały witraże, którym dał początek… popkorn. 

Kształt prażonego ziarna kukurydzy stał się inspiracją do rysowania dowolnie wyobrażonego „anioła”, czyli czegoś pozytywnego, duchowego. Z abstrakcyjnego rysunku powstał witraż.
Każdy z witraży zyskał sobie wiele odmiennych interpretacji.


 
 

  

 

Kompozycje monochromatyczne posłużyły budowaniu świadomości, jak za pomocą ograniczonych środków tworzyć rozbudowany przekaz. Technika miniatury służyła koncentracji uwagi i korzystaniu ze wspomnień budzących pozytywne emocje.

 

 

 

Rozważaniom nad Ja-realnym i Ja-idealnym posłużyła konstrukcja „tuby” połączona z techniką collage.

 

  

 

Poznawanie jeszcze kilku innych techniki powiązane było z uczeniem się budowania kontaktu terapeutycznego, słuchania interpretacji, rozumienia, że interpretacje ewaluują z czasem, który poświęcamy na obcowanie z własną pracą plastyczną oraz wytworami innych osób.

 

 

 

W lutym uczestnicy kursu mieli dodatkową „lekcję” o roli sztuki w rozwoju człowieka – było to spotkanie z dziełami i samym twórcą Josefem Pilatem na jego wystawie w Galerii Promocyjnej.