Zajęcia umuzykalniające

osoba prowadząca : Katarzyna Mazur 
tel. 501 394 110

W SDK od września 2009. Zajęcia prowadzone w oparciu o Teorię Uczenia się Muzyki E. Gordona, skupiają się na wprowadzeniu najmłodszych dzieci - od 0 do 3 lat - w świat muzyki. Wykorzystując naturalną muzykalność małych dzieci i ich ogromną wrażliwość na dźwięki, zajęcia uczą rozumienia muzyki i jej wykorzystania we własnej spontanicznej twórczości. W program zajęć wplatane są elementy logorytmiki, rozwijające prawidłową mowę dzieci. Zajęcia zakładają także profilaktykę logopedyczną i wczesną interwencję szczególnie w przypadku dyslalii. Autorski program zajęć zawiera przygotowanie najmłodszych dzieci do podjęcia aktywności w trybie zajęć kierowanych w Laboratorium Muzycznym, działającym w ramach Klubu Małych Pianistów.


Muzyka jako początek i koniec wszelkiej mowy (plik PDF).
Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci - teoria uczenia się muzyki Edwina Eliasa Gordona.

Spotkania w soboty w godz 11.00- 11.45 prowadzone wspólnie dla dzieci i rodziców.
Zajęcia odbywają się w Staromiejskim Domu Kultury, Rynek Starego Miasta 2.
Uwagi :
 zajęcia dla małych dzieci i niemowląt.