Pracownia plastyczno-teatralna "Pankracownia"

osoba prowadząca: Bożenna Pepłońska

Pracownia plastyczno-teatralna "Pankracownia" - w SDK od 1985 roku. Kształtuje zdolności w dziedzinie plastyki i podstaw projektowania. Rysunki dzieci, wykonywane podczas zajęć wytrwale przez cały rok, prezentowane są na wystawach organizowanych w SDK.

 
Zapraszamy dzieci zainteresowane rozwojem umiejętności plastycznych i zdobywaniem swobody myślenia plastycznego.

Zajęcia: poniedziałki, wtorki, czwartki - 14.00 - 20.00. 

Raz w miesiącu, w sobotę pracownia organizuje zajęcia plenerowe dla dzieci.

Zajęcia odbywają się w Staromiejskim Domu Kultury, Rynek Starego Miasta 2.

Zobacz: list intencyjny dotyczący współpracy Wyższej Szkoły Artystycznej
w Warszawie ze Staromiejskim Domem Kultury
 
(wspólne działania artystyczne WSA i Pracowni plastyczno-teatralnej "Pankracownia" SDK)

LOKI, KWIATY I MY 
(wystawa fotografii - 1 - 14 czerwca 2016 r.; Galeria Wyjście Awaryjne SDK):

 

ZABAWA Z CHARAKTERYZACJĄ
 
(wystawa fotografii - 1 - 30 czerwca 2015 r.; Galeria Wyjście Awaryjne SDK):