Klubik sportowy "Kangurek"

osoba prowadząca: Anna Zarzycka

Działa od września 2008 roku. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-5 lat. Zajęcia edukacyjne z zakresu wychowania przedszkolnego, rytmika, zapoznanie z kulturą poprzez m. in. wyjścia do teatru, muzeum, a także podnoszenie sprawności fizycznej: ćwiczenia ogólnorozwojowe i basen. W ramach zajęć prowadzone będą lekcje języka angielskiego.

Zajęcia : poniedziałek - piątek od 8.00 do 14.00.

Zajęcia odbywają się w Staromiejskim Domu Kultury, Rynek Starego Miasta 2