Bajki Międzykulturowe

osoba prowadząca : Paulina Zając

KULTURA OTWARTOŚCI

W Staromiejskim Domu Kultury trwa projekt edukacji kulturalnej, którego główną ideą jest kształtowanie postaw równościowych, solidarnościowych oraz otwartości, tolerancji i zrozumienia dla innych kultur. Dąży on również do stworzenia płaszczyzny dla dialogu międzykulturowego łącząc edukację kulturalną z międzykulturową, elementami edukacji globalnej i działaniami artystycznymi. Łączy zarówno uczestników w różnym wieku,
jak też z różnych środowisk społecznych oraz kręgów kulturowych.

Elementami składowymi programu są: Bajki Międzykulturowe, Mity i Postaci Afryki a także działalność Współczesnych Griotów.

Bajki Międzykulturowe - osoby wywodzące się z innego niż polski, kręgu kulturowego, czytają tradycyjną dla siebie bajkę, grupom dzieci z szkół i ognisk wychowawczych. Czytanie bajek wzbogaca prezentacja jej kontekstu kulturowego. Spotkania z bajkami odbywają się we wtorki, w Staromiejskim Domu Kultury. Dzieci, w trakcie warsztatów plastycznych wykonują ilustracje do wysłuchanych bajek. Cykl regularnych spotkań , odbywających się w Piwnicy Largactil, zakończy się w grudniu 2016 r. Efektem finalnym będzie m.in. książeczka, w której znajdą się wszystkie bajki z programu, w językach oryginalnych i polskim tłumaczeniu, ilustrowana pracami dzieci wykonanymi podczas warsztatów.

„Współcześni Grioci” – grupa wolontariuszy SDK „bajkowych opowiadaczy” po szkoleniu (październik 2016) odwiedzi przedszkola i inne placówki dla dzieci opowiadając bajki z książeczki wydanej w ramach projektu.

Staromiejski Dom Kultury dotychczas zrealizował pięć edycji cyklu "Bajki Międzykulturowe" począwszy od roku kulturalnego 2010/2011. 

Spotkania: wtorki w godz. 11.00 - 12.30 i 15.00- 16.30

Koordynacja: Paulina Zając

Organizator – Staromiejski Dom Kultury

Partnerzy – Ambasada Meksyku w Warszawie, Bułgarski Instytut Kultury, Czeskie Centrum w Warszawie, Forum Kenijsko-Polskie, Fundacja Adulis, Instytut Camõesa, Instytut Słowacki w Warszawie, Stowarzyszenie Kulturalne Sahaja Yoga, Stowarzyszenie SIETAR, Towarzystwo Przyjaciół Grecji, Ukraiński Dom w Warszawie, Węgierski Instytut Kultury, Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" Ognisko "Starówka", szkoły, przedszkola i placówki-opiekuńczo wychowawcze w Warszawie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.