Wieczory promocyjne Warszawskiej Premiery Literackiej

Warszawska Premiera Literacka jest to comiesięczna nagroda ufundowana przez Miasto Stołeczne Warszawę. W zamyśle organizatorów ma ona promować najbardziej wartościowe książki żyjących pisarzy warszawskich. Wyróżnieniem objęte są pierwsze wydania książek z zakresu szeroko rozumianej literatury pięknej: poezji, prozy (powieść, esej, nowela, pamiętnik, literatura faktu, reportaż), dramatu oraz twórcze przekłady.
Nagroda jest wręczana od 1985 podczas wieczorów promocyjnych odbywających się w Klubie Księgarza. Nagrodą wyróżnia się jedną książkę w miesiącu. Z dwunastu laureatów poszczególnych miesięcy czytelnicy, bibliotekarze i księgarze (na zasadzie plebiscytu - bez udziału jury) wybierają książkę roku. Autorami książki roku byli m.in. Wł. Kopaliński, S. Kisielewski, S. Grodzieńska, Z. Kucówna, K. Gałczyńska, M. i A. Szypowscy, Z. Herbert, R. Kapuściński, W. Jagielski, E. Rylski, H. Krall, M. Szczygieł, J. Tazbir, K. Modzelewski...

Od roku 2010 Staromiejski Dom Kultury jest, obok Miasta Stołecznego Warszawy, Fundacji Kultury Polskiej, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza oraz Okręgu Warszawskiego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich współorganizatorem Warszawskiej Premiery Literackiej.