Klub Literacki

osoba prowadząca : Beata Gula

Jest kontynuacją dość licznych działających od 1967 r. grup literackich. Zajmuje się zarówno promocją twórczości debiutantów, jak i twórcami profesjonalnymi. W SDK od 1982 r. W Klubie Literackim należy wyróżnić:

LITERACKI PUNKT KONSULTACYJNY - Przeznaczony dla osób jeszcze przed debiutem. Podczas indywidualnych rozmów z krytykiem, poetą, pisarzem można uzyskać ocenę swoich prac, otrzymać wskazówki. W SDK od 1985 roku.

WARSZTATY LITERACKIE - Cykle spotkań z poetami, prozaikami i krytykami dla młodych ludzi. Kwalifikacja na warsztaty na podstawie dostarczonych prób twórczości. W SDK od 1982 roku.


SEMINARIA – Wspólny Pokój – seminarium o twórczości kobiet, antropologia literatury – seminaria prof. P.Czaplińskiego.

FESTIWAL LITERACKI - MANIFESTACJE POETYCKIE

Festiwal ma charakter zlotu poetów z całego kraju, prezentuje i integruje środowiska, eksponuje książkę poetycką i nowe formy przekazu literatury. Charakter Manifestacji Poetyckich, poza przewodnią – panelowo artystyczną, wcześniej zaproponowaną przez organizatorów ideą (2013 – literatura i nauka jako konkurencyjne laboratoria przyszłości, 2014 –homo empaticus wolność jako możliwość różnorodności), projektują sami artyści, którzy na festiwal przygotowują własne, autorskie punkty programu.DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA KLUBU LITERACKIEGO:
- Seria Biblioteka Nocy Poetów,
- Seria Debiuty.
Redaktorka serii: Beata Gula
Klub Literacki Staromiejskiego Domu Kultury swoje działania i stałe zajęcia realizuje w Piwnicy „Largactil”.

Ramowy program działalności:
- poniedziałki w godz. 18.00-22.00 - seminaria, warsztaty;
- wtorki w godz. 17.00-22.00 - spotkania redakcyjne pisma “Wakat”,
- środy w godz. 16.00-18.00 - Punkt Konsultacji Literackich,
- środy w godz. 18.00-22.00 - warsztaty literackie,
- czwartki w godz. 17.00-22.00 - spotkania autorskie, promocje książek, Turnieje 1 Wiersza, Wierszorynki, Noce Poetów.

 

Strona Klubu Literackiego:  manifestacjepoetyckie.sdk.pl

Klub na Facebooku