Seminarium "Wspólny pokój"

Wspólny pokój
cykl spotkań poświęconych współczesnej poezji i prozie kobiet

W sztandarowym już eseju z 1929 roku Virginia Woolf zauważała, że kobietom do pisania są potrzebne dwie rzeczy – trochę swoich pieniędzy, które oderwą ich wyobraźnię od trosk materialnych i uniezależnią je od mężczyzn, a także tytułowy „własny pokój”. Dzisiaj, gdy sytuacja piszących kobiet znacznie się polepszyła i „własny pokój” oraz niezależność finansowa przestały być dla nich nieosiągalnymi luksusami, jest im – jak myślę – potrzebne co innego, a mianowicie „wspólny pokój”. Mam tu na myśli takie miejsce w języku, w którym pojedyncze kobiece idiolekty (i stojące za nimi jednostkowe, niepowtarzalne doświadczenia) mogłyby się spotkać, przejrzeć w sobie i dokonać swoistego „posiestrzenia”. Cykl spotkań, na które chciałabym zaprosić czytelników bez względu na płeć, ma być takim właśnie „wspólnym pokojem”, w którym poznamy najciekawsze i najbardziej oryginalne kobiece dykcje poetyckie i prozatorskie oraz skonfrontujemy je z klasycznymi już tekstami poświęconymi istocie kobiecych tekstur. Zapraszamy do lektur i rozmowy!

Feminarium prowadzone jest dwa razy w miesiącu od października do lipca przez poetki, prozaiczki, krytyczki, tłumaczki, czytelniczki i czytelników związanych z „grupą Wspólny Pokój”.

Koordynacja: Beata Gula