2020. Rok na protestach

Galeria promocyjna
Termin: 2021-01-16 00:00 - 2021-01-31 23:59

Miejsce: Warszawa - przestrzeń miasta

2020. Rok na protestach

wystawa outdoorowa fotografii reportażowej / wydanie Gazety Strajkowej / pocztówki / performance / podcast

16 – 29 stycznia 2021
Warszawa

Archiwum Protestów Publicznych/ RATS Agency / Edka Jarząb / Michalina Kuczyńska / Agata Grzybowska / Rafał Milach / Karol Grygoruk / Agata Kubis / Grzegorz Wełnicki

W 2020 roku protestowały kobiety, środowisko LGBT, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, ruch Black Lives Matter, przedsiębiorcy, związkowcy, rolnicy i Obywatele RP. Manifestacje są wyjątkowe nie tylko pod względem skali, ale także energii, siły wizualnego i językowego przekazu.

Fotografki i fotografowie stoją w pierwszych rzędach tych manifestacji, często narażając się na niebezpieczeństwo zarażenia czy agresję ze strony policji, dokumentując na bieżąco wydarzenia. Ich zdjęcia trafiają na pierwsze strony gazet, natychmiast są publikowane w social mediach. Wywołują debaty, są dowodami nadużyć ze strony funkcjonariuszy państwowych, aktywizują protestujących do kolejnych wyjść na ulicę. Są szczególnie ważne dla tych, którzy uczestniczą w protestach zdalnie. W internecie zdjęcia z protestów same stają się formą protestowania, a podawanie ich dalej - statementem. Fotografie działają jak transparenty. Mają potencjał viralowy, są komentowane, udostępniane, zmieniane w memy z zatrważająca prędkością. Medium fotografii nie jest przezroczyste czy obiektywne, ma ogromną siłę perswazyjną. Historia dzieje się na oczach fotografów, ale jest również przez nich tworzona. W rzeczywistości pełnej fake newsów i manipulacji rzetelna dokumentalistyka staje się narzędziem aktywistycznej walki o prawdę i sprawiedliwość społeczną. Zdjęcia obrazujące spektakle uliczne są bronią w bitwie na obrazy, symbole, dają szansę wypowiedzenia się osobom najmniej słyszanym.

⇒  Zamów pocztówki / 2020. Rok na protestach + Pozdrowienia z protestu!
⇒  Zobacz/pobierz mapę proponowanych spacerów! 


Lokalizacje wystawy outdoorowej:


al. Solidarności 66
al. Ujazdowskie/ul. Piękna/pl. Trzech Krzyży
ul. Krakowskie Przedmieście/Uniwersytet
pl. Bankowy/al. Solidarności
pl. Konstytucji/ul. Piękna
pl. Trzech Krzyży/ul. Książęca
pl. Wilsona/ul. Krasińskiego
ul. Świętokrzyska/ul. Nowy Świat
pl. Na Rozdrożu/al. Szucha
ul. Świętokrzyska/ul. Emilii Plater
PKiN/ul. Nowy Świat/Złote Tarasy
ul. Nowy Świat/Giełda Papierów Wartościowych
11 ekranów na ul. Krakowskie Przedmieście i ul. Chmielnej
Spot w galerii Metro Świętokrzyska

Wydarzenie na fb: https://www.facebook.com/events/865910570878405

Grafika promocyjna: zdjęcie Agaty Kubis + Font Strajk
Partner: NOTES.NA.6.TYGODNI
----------------------------------------------------

2020. One Year at Protests

an outdoor journalism photo exhibition / issue of Gazeta Strajkowa / postcards / street performance / podcasts

January 16 - 29, 2021 Warsaw

Public Protest Archive / RATS Agency / Edka Jarząb / Michalina Kuczyńska / Agata Grzybowska / Rafał Milach / Karol Grygoruk / Agata Kubis / Grzegorz Wełnicki

Women, the LGBT community, Youth Climate Strike, Black Lives Matter, entrepreneurs, trade unionists, farmers and Citizens of Poland have protested in the streets of Poland. The protests have been unique not only in terms of scale but also energy and the power of visual and linguistic expression.

Photographers have been at the forefront of the street protests documenting the events, often exposed to the risk of infection or police aggression. Their photographs have hit the front pages and have been instantly released in social media. They have inspired debate, provided evidence of law enforcement abuse and motivated protesters to take to the streets even more. They have been of particular significance to those who participate remotely. Photographs published online have become a form of protest in their own right and users have felt they make a statement by sharing them. They have acted as banners, they have easily gone viral, and have triggered comments, shares and memes at an alarming speed. The medium of photography is not transparent or unbiased, and it has an enormous power of persuasion. History is made before camera but photographers make history as well. In a reality filled by fake news and manipulation, reliable documentary journalism has become a tool of activism fighting for the truth and social justice. Photographs that portray street spectacles have become a weapon in a battle of images and symbols, and they have given voice to those who get heard the least.

More information will be available soon.

Promo graphics: photo by Agata Kubis + the Strike Font

Partner: NOTES.NA.6.TYGODNI

Event on fb: https://www.facebook.com/events/865910570878405

 

 

 

Terminy


Okres: Od 2021-01-16 00:00 do 2021-01-31 23:59

Wspierane przez iCagenda