Covid 19. Testing, quarantine, impact on your job: what one needs to know.- webinar

Kultura Otwartości
Termin: 2020-12-11 17:30

Join our free webinar about COVID-19.
//
REGISTRATION: https://tiny.pl/7s6ft
//
What will you learn?
- What is the difference between SARS/COVID-19 and flu, common symptoms or their absence
- How to get tested for current COVID-19 infection: when and where?
- Should I pay for COVID-19 testing or am I eligible to get test free of charge?
- Testing and sick-leave: how to proceed step by step
- Quarantine, isolation and epidemiological surveillance: what is the difference between these types of control?
- Quarantine: rights and obligations. What is the role of the Inspection of Sanitary and Epidemiological Station, Police and Border Guard?
- Is it possible to be released from quarantine?
WHEN? 11. 12. 2020, 17.30-19.00
REGISTRATION: https://tiny.pl/7s6ft
Language: English
ABOUT AN EXPERT:
Larysa Sugay - She is a health educator who graduated from Loma Linda University in California, USA, as a Master of Public Health and also holds a Master's Degree in Physiotherapy from the College of Rehabilitation in Warsaw. For about 15 years, she has been leading pro-health lectures on: lifestyle, basics of hygiene, child care, healthy cooking, etc., and has held such lectures in several countries in Africa: Madagascar, Uganda, RPA, Tanzania.
---------
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium na temat Covid-19.
Czego dowiesz się z webinarium?
• SARS / COVID - jak to rozgryźć i co robić, jaka jest różnica od grypy, objawów lub ich braku
• Gdzie można uzyskać test COVID i kiedy jest potrzebny?
• Kiedy mogę uzyskać bezpłatny test COVID, a kiedy muszę zapłacić samodzielnie?
• Test COVID i zwolnienie lekarskie: sekwencja działań
• Kwarantanna, izolacja i nadzór: jaka jest różnica między tymi kontrolami?
• Prawa i obowiązki związane z kwarantanną. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Policja i Straż Graniczna: kto za co odpowiada?
• Zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny: czy to możliwe?
DATA: 11. 12. 2020, godz. 17.30-18.00
REJESTRACJA: https://tiny.pl/7s6ft
O PROWADZĄCEJ WEBINARIUM:
Larysa Sugay – z wykształcenia jest edukatorem zdrowotnym (ukończyła Uniwersytet Loma Linda w Kalifornii, USA jako magister zdrowia publicznego) oraz magistrem fizjoterapii (Wyższa Szkoła Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie). Od prawie 15 lat prowadzu wykłady pro-zdrowotne: dotyczące stylu życia, podstaw higieny, pielęgnowania dzieci, zdrowego gotowania etc., w tym z takimi wykładami była w kilku z krajów Afryki (Madagaskar, Uganda, RPA, Tanzania).

 

 

Terminy


Termin: 2020-12-11 17:30

Wspierane przez iCagenda