GENEZA ŁADOWNICY POLSKIEJ I JEJ ROZWÓJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Stowarzyszenie Klub Miłośników Dawnych Militariów Polskich
Termin: 2020-02-17 18:00

Miejsce: Staromiejski Dom Kultury, Rynek Starego Miasta 2

17 lutego, poniedziałek, godz. 18:00

Klub Miłośników Dawnych Militariów Polskich: GENEZA ŁADOWNICY POLSKIEJ I JEJ ROZWÓJ OD XVI DO XVIII WIEKU
Prelekcję wygłosi dr Piotr M. Zalewski.

Staromiejski Dom Kultury, Rynek Starego Miasta 2, Sala Klubowa
Wstęp wolny

Zarząd Stowarzyszenia Klub Miłośników Dawnych Militariów Polskich ma przyjemność zaprosić na 474 (40) zebranie naukowe, na którym dr Piotr M. Zalewski wygłosi prelekcję „Geneza ładownicy polskiej i jej rozwój od XVI do XVIII wieku”. Wystąpienie będzie oparte na ponad 25 latach badań zakończonych przygotowaniem i obroną dysertacji doktorskiej pod tytułem: „Geneza i postać ładownicy polskiej na tle na tle rozwoju sztuki wojennej w XVI –XVIII wieku” obronionej w 2019 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Instytut Nauk Historycznych).
Ładownice w dokumentach pojawiają się już w XVI wieku. W pracy udowadniam polskie pochodzenie ładownicy w tej formie, w jakiej znamy ją obecnie, a więc wygiętej w łuk skrzynki z gniazdami na ładunki z dużą klapą i przymocowaną na niej metalową blachą, z szerokim pasem przymocowanym do krótszych boków, na którym oprócz klamry, przesuwki i wypustka są jeszcze inne ozdoby i przetyczki. Ładownica taka powstała w Polsce, ale wykorzystała „zdobycze techniki wojennej”, jakie powstały w krajach niemieckich. Niebyło by ładownicy gdyby około połowy XVI wieku nie wymyślono tam papierowych patronów, czyli gotowych ładunków, które przyśpieszały ładowanie i dzięki równo odmierzonym miarkom prochu dawały powtarzalne, co do mocy wystrzały. Z krajów niemieckich pochodził także pomysł drewnianego klocka z nawierconymi gniazdami na papierowe ładunki.

dr Piotr M. Zalewski - absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Katedry Konserwacji i Restauracji Rzeźby Kamiennej i Elementów Architektonicznych. Doktor Historii. Konserwator zabytków, kopista dzieł sztuki i rzemiosła artystycznego. Rzeźbiarz, grafik, rekonstruktor XVIII i XIX wieku, historyk, muzealnik, pisarz i popularyzator historii, wykładowca lekcji „żywej historii”.
W Muzeum Narodowym gdzie jest zatrudniony, jako konserwator ma pod swoją opieką zabytki metalowe oraz wykonane z materiałów nietypowych z zakresu sztuki zdobniczej, starożytnej, rzeźby, numizmatów i innych. Autor kopii obiektów muzealnych i historycznych, które trafiły do zbiorów muzeów polskich i zagranicznych oraz kolekcji prywatnych w tym do Wiednia, Moskwy, Raperswil, Stambułu.
Autor dokumentacji realizacyjnych mundurów i oporządzenia wojskowego XVIII - XX wieku. Organizator, scenarzysta i konsultant wielu widowisk historycznych.
Organizator międzynarodowych bali empirowych, które od kilkunastu lat łączyły cywilną i wojskową stronę rekonstrukcji i wzbogacały ofertę karnawałową Warszawy.

Stowarzyszenie Klub Miłośników Dawnych Militariów Polskich skupia miłośników broni i barwy, kolekcjonerów militariów oraz historyków i badaczy dziejów uzbrojenia i wyposażenia wojskowego oraz wojen, prowadzi działalność edukacyjną.

 

 

 

Terminy


Termin: 2020-02-17 18:00

Wspierane przez iCagenda