Masajowie - współcześni wojownicy (o ziemię)

Kultura Otwartości
Termin: 2018-12-17 19:00

Kim są Masajowie i dlaczego nazywa się ich współczesnymi wojownikami? Na czym polega i z czym wiąże się walka o prawa do ziemi w Tanzanii? Jak wizerunek Masajów przekazywany przez media wpływa na autoidentyfikację grupy? Jak rozwój turystyki oddziałuje na ograniczenie prawa do użytkowania ziemi przez Masajów w rezerwacie przyrody Ngorongoro i parku narodowym Serengeti w Tanzanii?

Odpowiedzi poszukamy wspólnie podczas spotkania w Staromiejskim Domu Kultury. Spotkanie uświetni prezentacja multimedialna oraz film krótkometrażowy. 

Tematykę tę przybliży Patrycja Kozieł - afrykanistka, koordynatorka projektów międzykulturowych, pracownik Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN. 

---
Wydarzenie odbywa się w ramach międzynarodowego
projektu edukacyjnego Build Solid Ground realizowanego przez Habitat for Humanity Polska. Celem projektu jest podniesienie świadomości i wiedzy Polaków na temat wyzwań globalnego mieszkalnictwa, a także - poprzez ukazanie współzależności pomiędzy rozwojem lokalnym a rozwojem krajów Globalnego Południa - zachęcenie ich do osobistego zaangażowania w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

 

 

Terminy


Termin: 2018-12-17 19:00

Wspierane przez iCagenda