CZTERY ŻYWIOŁY - przedstawienie - impreza zamknięta

Projekty kulturalne
Termin: 2018-05-25

Miejsce: Piwnica na Wójtowskiej filia SDK  |  Miejscowość: Warszawa

CZTERY ŻYWIOŁY

25 maja 2018 r. (piątek) odbędzie się spektakl "Cztery żywioły" zrealizowany przez dzieci z Ogniska Starówka. W Piwnicy na Wójtowskiej dzieci zaprezentują wynik sceniczny nabywania wiedzy o żywiołach i starożytnych filozofach.

Impreza zamknięta.

Zadaniem projektu jest zapoznanie dzieci (7-9 lat) z ciągłością myśli ludzkiej o czynnikach odgrywających rolę w utrzymywaniu życia na Ziemi. Stąd elementem projektu jest poznanie założeń 4. greckich filozofów (Talesa, Heraklita, Anaksymenesa i Ksenofanesa) o powstaniu życia na Ziemi oraz teorii Demokryta, jak również zderzenie tej wiedzy ze współczesnymi założeniami ekologii. Projekt trwa od lutego do czerwca 2018 roku. Partnerem jest Ognisko Starówka z Centrum Wspierania Rodzin. Spotkania odbywają się w piątki 15.00-16.30 w Staromiejskim Domu Kultury.

 

Adres:
Zakroczymska 11, Warszawa

 

Mapa


 

Terminy


Termin: 2018-05-25

Wspierane przez iCagenda