ANNA WASIELEWSKA - SZKODA, ŻE CIĘ TU NIE MA

Galeria Wyjście Awaryjne
Termin: 2015-03-02 00:00 - 2015-03-15 00:00

Wystawa czynna od 2 do 15 marca 2015 r.

Anna Wasielewska - urodziła się 9 grudnia 1990 roku w Kołobrzegu. Studia magisterskie ukończyła
w roku 2014 na wydziale humanistycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza na kierunku kulturo-znawstwo. Zdjęcia wykonuje głównie aparatem analogowym i wywołuję je w ciemni.  
Na wystawie znajdzie się też kilka obrazów wykonanych metodą cyfrową.

    „Praca magisterska stała się realną próbą odzwierciedlenia moich myśli, rozważań i wątpliwości związanych z tematem fotografii. Poddałam w niej refleksji status fotografii postrzeganej jako „lustra rzeczywistości”, poddałam w wątpliwość niezawisłość wynikającą
z mechanicznej istoty procesu jako że warto pamiętać iż za kulisami zawsze stoi człowiek.
    Patrzymy na tę samą rzeczywistość, zdarzenie bądź też przedmiot w niej istniejący lecz każdy z nas zobaczy je w inny sposób. Inne jest nasze spojrzenie w zależności od tego jak jesteśmy na to „patrzenie” przygotowani, a także od tego jaki jest nasz stosunek do świata w ogóle. Fotografia operuje  konkretami, które możemy widzieć i rejestrować w sposób rozmaity. Na tym właśnie polega jej indywidualność i to ona jest jej szczęściem.
Stąd wniosek iż nie ma rzeczywistości bezwzględnej jeżeli podchodzimy do niej drogą osobistej obserwacji.
    Moje zdjęcia czerpią z rzeczywistości lecz nie są wobec niej transparentne. To abstrakcyjne przekazy bliższe często prywatnym obsesjom.
Ponieważ każda fotografia, głęboko w to wierzę jest wyrazem czyjegoś widzenia świata czy zdarzenia.
    Nie ma jednej prawdy a każdy zapis jest względny...”

 

 

Mapa


 

Terminy


Okres: Od 2015-03-02 00:00 do 2015-03-15 00:00

Wspierane przez iCagenda