ŁUKASZ RUDNICKI BANG BANG

Galeria promocyjna
Termin: 2015-03-04 18:00 - 2015-04-05 00:00

Miejscowość: Warszawa

Otwarcie: 4 marca 2015 r. o godz. 18.00
Wystawa czynna od 4 marca do 5 kwietnia 2015 r.

Łukasz Rudnicki - Urodził się 4 lutego 1973 roku w Warszawie. Studia artystyczne rozpoczął w 1993 roku w warszawskiej ASP,
w pracowni malarstwa prof. Wiesława Kruczkowskiego i  w pracowni  rysunku prof. Marka Sapetty.  W 1998 roku otrzymał dyplom z wyróż-nieniem za cykl obrazów i rysunków powstałych pod kierunkiem prof. Zbigniewa Gostomskiego oraz aneks z grafiki warsztatowej w pra-cowni prof. Rafała Strenta.  Od 1996 do 1998 roku pełnił obowiązki asystenta w pracowni rysunku prof. Ryszarda Sekuły w macierzystej uczelni. W 1998 roku został asystentem w tejże pracowni. Od 2007 roku jest doktorem sztuk plastycznych. W 2008 roku otrzymał stanowisko adiunkta. W 2013 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 1997 roku został stypendystą Ministra Kultury i Sztuki. W 1998 roku wyróżniony za najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Malarstwa nagrodą NSZZ ”Solidarność”. W 2008 otrzymał specjalną nagrodę Rektora ASP w Warszawie.

 

Adres:
rynek Starego Miasta 2, Warszawa

 

Mapa


 

Terminy


Okres: Od 2015-03-04 18:00 do 2015-04-05 00:00

Wspierane przez iCagenda