"AFRYKAŃSKIE ŚCIEŻKI KULTURY”

Projekty kulturalne
Termin: 2017-12-13 19:00

Miejsce: Warszawa - SDK i inne lokalizacje (patrz info)  |  Miejscowość: Warszawa

LAUREACI KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
realizowanych we współpracy z Staromiejskim Domem Kultury

Projekt:  "AFRYKAŃSKIE ŚCIEŻKI KULTURY”
Organizator: Fundacja FilmGramm

Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw otwartości, tolerancji i zrozumienia dla innych kultur przez Polaków, świadomość oraz zrozumienie tożsamości kulturowej oraz stworzenie warunków dla wszechstronnej edukacji kulturalnej a także ułatwianie społeczeństwu dostępu do kultury. Projekt stawia sobie również za cel prezentację osiągnięć kinematografii afrykańskiej, przybliżanie i objaśnianie różnic kulturowych regionów afrykańskich; zwalczanie negatywnych stereotypów; budowa zainteresowania Afryką i kształtowanie świadomości
o jej współczesnej rzeczywistości i kulturach.

Projekt obejmie:

- 4 pokazy filmowe wraz z dyskusjami: - 8 grudnia godz. 19.00, Piwnica Largactil SDK - film pt.: DIFRET; - 12 grudnia godz. 19.00, Piwnica Largactil SDK - film pt.: Sembene!; - 13 grudnia godz. 19.00, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy (ul. Koszykowa 26/28) - film pt.: Bi Kidude na celowniku; - 14 grudnia godz. 19.00, Centrum Wielokulturowe (ul. Jagiellońska 54) - film pt.: HEDI;

- 6 spotkań (prezentacje z wykorzystaniem materiałów zdjęciowych i filmowych oraz krytyczna dyskusja) dotyczących kultur Afryki i postaci zasłużonych w tworzeniu kultury, historii Afryki, współczesnych zjawisk kulturowo społecznych w Afryce, które odbędą się w gimnazjach i liceach w Warszawie; oraz w ramach Uniwersytetu III Wieku. Spotkania realizowane we współpracy z Fundacją Adulis oraz Fundacją dla Somalii;

- warsztaty artystyczne w ramach Afrykańskiego Studia Sztuki Expresywnej dla podopiecznych przedszkoli oraz uczniów klas podstawowych, zapoznające z różnymi formami sztuki afrykańskiej. Spotkania realizowane we współpracy z Fundacją Adulis oraz Fundacją dla Somalii;

- warsztaty antydyskryminacyjne połączone z tworzeniem toreb z hasłami antydyskryminacyjnymi dla dzieci
i młodzieży ze środowisk nieuprzywilejowanych i zagrożonych wykluczeniem - podopiecznych Fundacji Arka oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Praga Południe. Warsztat zostanie zrealizowany przez Fundację Klamra.

Wstęp wolny! Szczegóły na stronie Organizatora: https://www.facebook.com/afrykamera i www.filmgramm.org

 

Adres:
Warszawa

 

Mapa


 

Terminy


Termin: 2017-12-14 19:00 - 2017-12-13 19:00 - 2017-12-12 19:00 - 2017-12-08 19:00

Wspierane przez iCagenda