Nr konta Staromiejskiego Domu Kultury: mBank S. A. 41 1140 1010 0000 2917 3400 1001
- podczas wykonywania przelewu, prosimy o podawanie nazwy zajęć, których dotyczy wpłata oraz imienia i nazwiska uczestnika zajęć. Dziękujemy!

Administracja

Wybierz kontakt:

Kontakt

- z-ca kierownika

Rynek Starego Miasta 2
00-272 Warszawa
22 831 23 75 w. 132
administracja@sdk.pl