Nasze wydawnictwa

Opracowanie graficzne: Bartłomiej Gerłowski

Zdjęcie na okładce: Anna Nasiłowska

Warszawa 2014

cena: 20 zł

Red. M. Cyranowicz, J. Mueller, J. Radczyńska

projekt graf. : M. Ignerska, A. Dwurnik

seria: Biblioteka Nocy Poetów

Warszawa 2009

projekt graf. : Agata Cygańska

str. 68

seria: Biblioteka Nocy Poetów

Warszawa 2009

cena: 15 zł

projekt graf. : Piotr Młodożeniec

str. 48

seria: Biblioteka Nocy Poetów

Warszawa 2009

cena: 15 zł

projekt graf. : Marek Sobczyk

str. 50

seria: Wakat Kwadrat

Warszawa 2009

cena: 15 zł

Red. Grzegorz Jasiński, Sebastian Lenart

projekt graf. : Bartłomiej Gerłowski

Zdjęcia : Mirosław Stępniak

Warszawa 2008

www.domykultury.waw.pl