Domy i kluby kultury Warszawy Informator 2008

Red. Grzegorz Jasiński, Sebastian Lenart

projekt graf. : Bartłomiej Gerłowski

Zdjęcia : Mirosław Stępniak

Warszawa 2008

www.domykultury.waw.pl