Tomasz Sieczkowski - WIERSZYKI BEZ MUZYKI

Tomasz Sieczkowski
Wierszyki bez muzyki

Opracowanie graficzne: Marek Sobczyk

Redaktor tomiku: Adam Wiedemann

Warszawa 2017