Antologia uczestników warsztatów literackich Staromiejskiego Domu Kultury
Opracowanie graficzne: Marek Sobczyk
Warszawa 2011
cena: 20 zł