PROSZĘ POKAZAĆ JĘZYK

Antologia uczestników warsztatów literackich
Staromiejskiego Domu Kultury

Opracowanie graficzne: Marek Sobczyk

Warszawa 2011

cena: 20 zł