Anna Nasiłowska - ŻYWIOŁY

Opracowanie graficzne: Bartłomiej Gerłowski

Zdjęcie na okładce: Anna Nasiłowska

Warszawa 2014

cena: 20 zł