Anna Nasiłowska - ŻYWIOŁY
Opracowanie graficzne: Bartłomiej Gerłowski
Zdjęcie na okładce: Anna Nasiłowska
Warszawa 2014
cena: 20 zł