Konkurs minigrantowy w ramach programu "Kreatywny Wolontariat" - 2018

Warszawa, 23.V.2018 r.

Staromiejski Dom Kultury ogłasza konkurs dla osób fizycznych na działania zgodne z paragrafem 7 pkt. 5 Statutu Staromiejskiego Domu Kultury – „inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kultury”.

Staromiejski Dom Kultury w ramach realizacji programu „Kreatywny Wolontariat” finansowanego ze środków Miasta st. Warszawy udzieli wsparcia finansowego na ogólna kwotę 15 000 zł. Przyznanie wsparcia odbędzie się na podstawie otwartego konkursu ofert.

krea2Cele programu:

Głównym celem programu jest realizacja działań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego, kształtujących umiejętności aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz umożliwiających społeczeństwu dostęp do kultury. Priorytetem programu jest również rozwijanie potencjału wolontariuszy oraz rozwijanie ich umiejętności organizacji działań. Oczekujemy ciekawych pomysłów bardziej niż doświadczenia organizacyjnego. Priorytetowo traktowane będą projekty obejmujące działania edukacyjno-animacyjne, stymulujące kreatywność i aktywizujące twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem działań międzykulturowych.
Projekty powinny obowiązkowo nawiązywać koncepcyjnie do misji i celów Staromiejskiego Domu Kultury a także powinny wyróżniać się oryginalną, spójną koncepcją, uwzględniającą potrzeby docelowych grup odbiorców.
Jednym z głównych założeń programu jest integracyjny charakter działań dlatego projekty powinny być skierowane przedstawicieli różnych grup społecznych i wiekowych, grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ważne jest również nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami – szkołami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i placówkami opiekuńczymi.
Program kładzie również nacisk na interakcję i kreatywność dlatego ważne jest aby działania prowadzone były w sposób umożliwiający uczestnikom rozwijanie zdolności, umiejętności i wiedzy przy wykorzystaniu odpowiednich, interakcyjnych i innowacyjnych metod oraz narzędzi edukacyjnych.

Charakterystyka składanych projektów:

- Projekt powinien zakładać organizację działań z zakresu edukacji kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem edukacji międzykulturowej.
- Projekt powinien wskazywać konkretne uwarunkowanie – potrzebę realizacji, cechować się spójnością koncepcji oraz precyzować grupę odbiorców wydarzeń.
- Działania powinny uwzględniać potrzeby i możliwości różnych grup wiekowych, społecznych, kulturowych, w tym osób wykluczonych i defaworyzowanych.
- Wydarzenia realizowane w ramach projektu powinny cechować się wysokim poziomem edukacyjnym, artystycznym oraz spójnością koncepcji.
- Projektodawca powinien wykazać się dbałością o dobór programu, kadry i narzędzi służących jego realizacji.
- Projekt może być realizowany w różnych dziedzinach kultury i sztuki.

Maksymalna wysokość jednego wsparcia finansowego to 3000,00 zł (trzy tysiące złotych).
Projektodawcami w Konkursie mogą być osoby fizyczne - lokalni liderzy działający na rzecz mieszkańców Warszawy. o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Podczas jednego naboru wniosków zostaną wyłonione projekty, które będą realizowane w przypadku liderów lokalnych (osób fizycznych) – jako współrealizacja projektu z organizatorem naboru (SDK).
Wszystkie projekty muszą być realizowane na terenie m. st Warszawy.
Tryb naboru wniosków ma charakter ciągły. Wnioski należy składać do 25 dnia każdego miesiąca. Wyniki zostaną ogłoszone w pierwszym tygodniu kolejnego miesiąca po aplikowaniu.
Projekty wyłonione w Konkursie musza być realizowane w terminie od 9 lipca 2018 do 30 listopada 2018.
Jeden projektodawca może złożyć jeden projekt na działania związane z celami programu pkt. 2.
Osoby bez doświadczenia w realizowaniu projektów i pisaniu wniosków mogą skorzystać z indywidualnych sesji mentoringowych z przedstawicielem Staromiejskiego Domu Kultury. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Istnieje możliwość indywidualnego lub grupowego spotkania informacyjno-doradczego przed złożeniem wniosku w terminie ustalonym przez zainteresowane strony. Spotkanie odbędzie się w Staromiejskim Domu Kultury. Obowiązuje zgłoszenie mailowe z podaniem imienia i nazwiska oraz preferowanego terminu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. ramach programu Kreatywny Wolontariat.


Szczegóły w Regulaminie i ponizszych załacznikach: