Wybierz kontakt:

Kontakt

- Klub Seniora „Wars i Sawa”

Rynek Starego Miasta 2
00-272 Warszawa
22 831 23 75 w. 128
gjasinski@sdk.pl