Wybierz kontakt:

Kontakt

- Klub Seniora „Wars i Sawa”

Rynek Starego Miasta 2
00-272 Warszawa
22 635 36 16 (pok. nr 4); 22 831 23 75
grzegorz.jasinski@sdk.pl