Ogłoszenie o przetargu - 13.12.2016 r. (archiwalne)

Informacja z otwarcia ofert w dniu 29.12.2016 r.

 - Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf    POBIERZ 

 

***

W dniu 13.12.2016 r. Staromiejski Dom Kultury w Warszawie ogłasza przetarg na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, przebudowa instalacji wentylacji i wykonanie instalacji klimatyzacji oraz remont elewacji kamienicy przy Rynku Starego Miasta 2 w Warszawie.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 29.12.2016 godzina: 14.00.

Do pobrania:

1. Ogłoszenie_o_zamowieniu.pdf POBIERZ
2. SIWZ_Czesc_I.doc POBIERZ
3. SIWZ_Czesc_II.doc POBIERZ
4. SIWZ_Czesc_III.doc POBIERZ
5. Przedmiary_i_dokumentacja.zip POBIERZ


Odpowiedzi na zapytania (z dnia 23.12.2016 r.)

W związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi:

 - odpowiedzi.pdf                          POBIERZ