Ogłoszenie o przetargu - 24.06.2016 r. (archiwalne)

W dniu 24 czerwca 2016 r. Staromiejski Dom Kultury w Warszawie ogłasza przetarg na:


Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, przebudowa instalacji wentylacji i wykonanie instalacji klimatyzacji, wymiana pokrycia dachu oraz remont elewacji kamienicy przy Rynku Starego Miasta 2.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sdk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: STAROMIEJSKI DOM KULTURY Rynek Starego Miasta 2 00-272 Warszawa.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2016 godzina 13:00, miejsce: STAROMIEJSKI DOM KULTURY Rynek Starego Miasta 2 00-272 Warszawa sekretariat.


Do pobrania:

1. Ogłoszenie_przetarg.pdf POBIERZ
2. SIWZ_Czesc_I_Instrukcja_dla_Wykonawcow_2016_05_27pop.doc POBIERZ
3. SIWZ_Czesc_II_Projekt_umowy_pop.doc POBIERZ
4. SIWZ_Czesc_III_OPZ_pop.doc POBIERZ
5. SDK_PROJEKT_WYKONAWCZY_maj 2016_architektura_do_przetargu.zip POBIERZ

 

Poprawki do Przedmiaru Budowlanego (popr. z dnia 5.07.2016 r.):

 6. Poprawka_do_przedmiar_budowlany.zip  POBIERZ

-------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pobierz plik PDF)