Zamówienia publiczne:

Dnia 16.09.2020, zawiadamiamy o zmianie terminu składania ofert do przetargu ogłoszonego przez Staromiejski Dom Kultury w Warszawie dnia 07.09.2020 r. na: Dostawę sprzętu informatycznego.

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu zostały zadane pytania do treści SIWZ. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej zwanej „Pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami oraz modyfikuje treść SIWZ. Zawiadamiamy również, że zmieniony został załącznik nr 6 oraz załącznik nr 6a do SIWZ.

Uwaga. Ogłoszeniu o przetargu z dnia 07.09.2020 r. na: Dostawę sprzętu informatycznego (wraz z dokumentacją z dnia 07.09.2020 roku) znajduje się w na stronie [link]

 

W dniu 07.09.2020 r. Staromiejski Dom Kultury w Warszawie ogłasza przetarg na: DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO
(Ogłoszenie nr 582115-N-2020 z dnia 2020-09-07 r.) - [Link].

Miejsce składania ofert: Staromiejski Dom Kultury, ul. Rynek Starego Miasta 2, 00-272 Warszawa, sekretariat.
Termin składania ofert: do dnia 17.09.2020 r., do godz. 11:00.

[Uwaga. Informacja z dnia 16.09.2020, zawiadamiamy o zmianie terminu składania ofert do przetargu ogłoszonego prze Staromiejski Dom Kultury w Warszawie dnia 07.09.2020 r. na: Dostawę sprzętu informatycznego. Szczegóły na stronie [link]]


Ogłoszenie oraz szczegóły przetargu z dnia 07.09.2020 w dokumentach do pobrania poniżej: