Nowości

malek nom1Tomik wierszy Natalii Malek „Szaber” z ilustracjami Joanny Grochockiej, wydany przez Staromiejski Dom Kultury został nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia - 2015
w kategorii Poezja. www.nagrodaliterackagdynia.pl

Zespół wokalny „Ale Babki+...”, kierowany przez Annę Dąbrowską, działający przy Staromiejskim Domu Kultury, z roku na rok wzbogaca swój repertuar, co pozwala na udział w wielu imprezach organizowanych w różnych placówkach i dla różnych środowisk. Coraz częściej Zespół staje na scenach w ramach konkursów organizowanych nie tylko dla seniorów, ale także dla innych grup wiekowych.

Był to już ósmy turniej zorganizowany przez Klub Gier Bitewnych "Dębowa Tarcza", działający obecnie w strukturach SDKowego Klubu Gier Przygodowych "Twierdza", a piąty odbywający się w SDKu.