Przetarg na: „Dostawa sprzętu informatycznego” - Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty [w części 1, 2, 3, 4, 5, 6]  [czytaj!] 

Nowości

krea2 Niniejszym, zgodnie z regulaminem naboru wniosków w programie „Kreatywny Wolontariat”, Komisja Staromiejskiego Dom Kultury w składzie: Bogusław Wojciechowski, Paulina Zając i Małgorzata Graczyk, przyznaje dofinansowania następującym projektom:

- 3000 zł dla projektu Warsztaty kulturowo-językowe suahili - zgłoszonego przez Martę Białkowską;

- 3000 zł dla projektu  Świat w rękodziele zaklęty – cykl warsztatów międzykulturowych zgłoszonego przez Adrianę Palińską-Saadi;

- 3000 zł dla projektu  Kampinos - Let's go! Let's see! Let's admire! - zgłoszonego przez Samira Saadi.

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do składania wniosków w kolejnych naborach.

Szczegóły http://www.sdk.pl/do-konkursow/konkurs-minigrantowy-programu-kreatywny-wolontariat

krea2Niniejszym, zgodnie z regulaminem naboru wniosków w programie „Kreatywny Wolontariat”, Komisja Staromiejskiego Dom Kultury w składzie: Bogusław Wojciechowski, Paulina Zając i Małgorzata Graczyk, przyznaje dofinansowanie w wysokości 3000 zł dla projektu Sztuka Integracji, zgłoszonego przez Patrycję Kozieł.

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do składania wniosków w kolejnych naborach.

Szczegóły http://www.sdk.pl/do-konkursow/konkurs-minigrantowy-programu-kreatywny-wolontariat

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 1107/2019 z 28.06.2019: 

"(...) w sprawie odwołania dyrektora Staromiejskiego Domu Kultury 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506t.j.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 i poz. 1608, z 2019 r. poz. 115 i poz. 730) zarządza się, co następuje:

§1.Odwołuje się Pana Sebastiana Lenarta ze stanowiska dyrektora Staromiejskiego Domu Kultury na jego własną prośbę z dniem 30 czerwca 2019 r.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Kultury Urzędu
m.st. Warszawy.

§3.1. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. (...)"

Pełen tekst Zarządzenia 


***

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1131/2019 z 1.07.2019 :

"(...)  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506t.j.) oraz art. 16a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 i poz. 1608, z 2019 r. poz. 115 i poz. 730) zarządza się, co następuje:

1. W trybie i na zasadach określonych w art. 16a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej powierza się Barbarze Hermak-Jędrys pełnienie obowiązków dyrektora Staromiejskiego Domu Kultury. (...)"

Pełen tekst Zarządzenia 

 

bip1

 

40321178 260608781447644 3471031537418371072 nMiło nam poinformować, że plakat Jana Bajtlika do wystawy „Jardin Particulier”, która odbyła się w Galerii Promocyjnej we wrzesniu 2018 r., został nominowany do nagrody Polish Graphic Design Awards.

Strona Polish Graphic Design Awards:
https://www.facebook.com/polishgraphicdesignawards
Strona wystawy w Galerii Promocyjnej: www.sdk.pl/2015-04-04-18-05-57/galeria-promocyjna/1320-jan-bajtlik-jardin-particulier

Gratulujemy!