Nowości

Warszawa, 30 czerwca 2020 r.

SKD stypendia poetowProtokół z prac komisji przyznającej stypendia dla osób zajmujących się twórczością poetycką i tłumaczeniem poezji w m.st. Warszawie.

Komisja w składzie:

Justyna Czechowska (przewodnicząca), 
Grzegorz Gauden, 
Zofia Zaleska

otrzymała do rozpatrzenia 77 wniosków o stypendium, 50 w kategorii poezja, 27 w kategorii przekład poezji. Dwa wnioski zostały odrzucone ze względów formalnych.

Członkinie i członek komisji oceniali trzy aspekty wniosków: portfolio wnioskodawczyni/wnioskodawcy, merytoryczną stronę projektu oraz plan pracy, w każdych z aspektów można było otrzymać od 0 do 3 punktów od każdej członkini/członka komisji. Stypendystki i stypendystów wyłoniono na podstawie sumy otrzymanych punktów.

Komisja postanowiła przyznać stypendia następującym twórcom i twórczyniom:

W kategorii poezja:

Alicja Rosé
Darek Foks
Edyta Jarząb
Joanna Mueller
Natalia Malek
Katarzyna Kolbowska

W kategorii przekład poezji:

Adam Zdrodowski
Agata Kozak
Agnieszka Sowińska
Aneta Kamińska
Stanisław Ulicki
Zuzanna Gawron

Wszystkich stypendystkom i stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!


W imieniu komisji

Justyna Czechowska

Pobierz protokół

_________________________________

Okładka1Polecamy lekturę antologii „Wakacje od istnienia? Czternastodniówka literacka”, którąobjęliśmy patronatem, a która powstała oddolnie z inicjatywy osób i środowisk związanych z literaturą we współpracy z wydawanym przez SDK kwartalnikiem „Wakat”. Publikacja gromadzi teksty sześćdziesięciu sześciu autorek i autorów, którzy przesyłają słowa wsparcia zarówno osobomz różnych przyczyn spędzającym obecny czas w izolacji, jak i tym wciąż wykonującym pracę, najczęściej w utrudnionych warunkach, a nierzadko na rzecz całej wspólnoty.

Antologię można pobrać ze strony: https://czternastodniowka.wordpress.com

PROTOKÓŁ JURY X KONKURSU PIOSENKI KABARETOWEJ IM. JEREMIEGO PRZYBORY

Komisja konkursowa w składzie:
Ewa Lorska – Przewodnicząca Jury
Andrzej Ozga
Marek Bartkowicz

po przesłuchaniu w dniu 7 grudnia 2019 r. w Piwnicy na Wójtowskiej, filii Staromiejskiego Domu Kultury 7 uczestników zakwalifikowanych do finału - postanowiła nagrodzić następujące osoby: czytaj dalej!

skora34Chór Jubilus zdobył Złoty Dyplom (I miejsce) oraz nagrodę za najlepszy dobór repertuaru, w XIV Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Varsovia Cantat, który odbył się w dniach 15 - 17 listopada 2019 r. w Warszawie. Gratulujemy!