Nowy projekt dla seniorów!

Ruszył nowy projekt dla seniorów pt. „Odkrywamy tajemnice warszawskich parków” (NOWOŚĆ!). Projekt rehabilitacji społecznej dla seniorów.

DSC02592Grupa seniorów z Klubu Seniora „Wars i Sawa” wystąpiła z inicjatywą zorganizowania zajęć poza siedzibą SDK w okresie letnim. Klubowicze zwrócili uwagę na problem dotyczący seniorów: poczucie większego osamotnienia ze względu na wakacyjne wyjazdy ich rodzin oraz na potrzebę zwiększonej aktywności psychofizycznej poprzez ruch na świeżym powietrzu w estetycznej przestrzeni.

Uczestnicy: Seniorzy z Klubu Seniora „Wars i Sawa” oraz inni seniorzy z klubów seniora i Uniwersytety Trzeciego Wieku z Warszawy.

Cele projektu to m.in.: - poprawa sprawności fizycznej (pobudzenie do lepszej pracy układu szkieletowo-mięśniowego, układu krążenia, układu oddechowego) przy wykorzystaniu techniki nord-walking podczas spacerów; - aktywizacja procesów poznawczych (spostrzegania, uwagi, pamięci, przetwarzania informacji) przy wykorzystaniu metody wykładu połączonego z pytaniami zwrotnymi, tworzenia „drzewa wiedzy”, quizu); - obniżenie poczucia osamotnienia poprzez wspólne zabawy, ćwiczenia, grę terenową, pracę zespołową oraz tworzenie warunków do nawiązywania nieformalnych relacji.

Miejsce zajęć: Ogród Saski, Park Krasińskich, Park Ujazdowski, Łazienki Królewskie

Harmonogram: czerwiec – lipiec 2017 - spacery:
- 05.06.2017r. (poniedziałek) godz. 11.00 – 13.00
pt.: „Odkrywamy tajemnice Warszawskich parków – Park Ujazdowski”
- 26.06.2017r. (poniedziałek) godz. 11.00 – 13.00 
pt.: „Odkrywamy tajemnice Warszawskich parków – Ogród Krasińskich”
- 06.07.2017r. (czwartek) godz. 11.00 – 13.00 
pt.: „Odkrywamy tajemnice Warszawskich parków – Ogród Saskim” 
- 27.07.2017r. (czwartek) godz. 11.00 – 13.00
pt.: „Odkrywamy tajemnice Warszawskich parków – gra miejska w Łazienkach”


Więcej na stronie poświęconej naszym projektom