Przetarg na: „Dostawa sprzętu informatycznego” - Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty [w części 1, 2, 3, 4, 5, 6]  [czytaj!] 

Najnowszy numer czasopisma "Dűlő" - "Dwa bratanki"

oklad 1O polsko-węgierskim, węgiersko-polskim projekcie translatorskim

"Dűlő" nr 2016025 (ze wstępu):

Intensywna współpraca między węgierskim Stowarzyszeniem Młodych Pisarzy (FISZ) oraz Staromiejskim Domem Kultury w Warszawie (SDK), w wyniku której - poza licznymi warsztatami tłumaczeniowymi, spotkaniami literackimi i publikacjami - powstał niniejszy numer czasopisma „Dűlő“, miała swój początek w lipcu 2014 roku. W obecnej antologii pragniemy przedstawić autorów polskich i węgierskich, uczestniczących w warsztatach translatorskich zorganizowanych podczas corocznego obozu literackiego FISZ w Wyszehradzie w ciągu ostatnich trzech lat. W ramach spotkań zaproszonych poetów, prozaików i tłumaczek: Anny Butrym, Marty Alexandry Mócsai-Karaby oraz Viktórii Kellermann powstawały przekłady wybranych tekstów, a poprzez dyskusje i wykłady uczestnicy mogli poznać współczesne trendy literackie obowiązujące w Polsce i na Węgrzech.

Dzięki promocji poszczególnych publikacji z twórczością tych ważnych, młodych autorów, będących przedstawicielami literatury drugiego kraju mogła zapoznać się także szersza publiczność, zainteresowana założeniami i recepcją najnowszej poezji i prozy. Pragniemy podziękować pomysłodawcom i managerom projektu: Monice Błaszczak, Viktórii Kellermann i Balazsowi Szóllóssyemu, a także instytucjom wspierającym organizację corocznej wymiany i towarzyszących jej wydarzeń promocyjnych: Stowarzyszeniu Młodych Pisarzy, Staromiejskiemu Domowi Kultury, a w szczególności jego dyrektorowi Sebastianowi Lenartowi i kierowniczce Beacie Guli, oraz Instytutowi Polskiemu w Budapeszcie, Węgierskiemu Instytutowi Kultury w Warszawie, Katedrze Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego i Domowi Wspólnotowemu „Gólya“. Projekt ufundowany został przez Polsko-Węgierski Pozarządowy Program Współpracy, Narodowy Fundusz Kultury (NKA) oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Węgier.


A Fiatal Írók Szövetsége (FISZ) és a varsói Óvárosi Kultúrház (Staromiejski Dom Kultury, SDK) között 2014 júliusában indult el az az intenzív kapcsolat, amelynek eredménye számos fordítói műhely és irodalmi rendezvény, publikáció mellett a Dűlő jelen lapszáma is: ebben a számban azokat a fiatal lengyel és magyar szerzőket mutatjuk be, akik az elmúlt három évben részt vettek a FISZ éves nyári irodalmi táborában rendezett fordítói műhelyeken Visegrádon. A fordítói műhelyeken a meghívott szerzők anyanyelvi műfordítók (Anna Butrym, Karaba Márta és Kellermann Viktória) segítségével fordítottak egymás műveiből — a létrejövő fordítások mellett a beszélgetéseknek és előadásoknak köszönhetően volt alkalom megismerni a kortárs lengyel és magyar irodalmi folyamatokat, tágultak a szerzők szakmai kapcsolatai, a publikációk és a kapcsolódó magyarországi és lengyelországi rendezvények révén a tágabb, irodalom iránt érdeklődő közönség is megismerkedhetett a másik ország legújabb irodalmának jelentős szerzőivel. Szeretnénk köszönetét mondani a projekt ötletgazdáinak és szervezőinek: Monika Błaszczaknak, Kellermann Viktóriának és Szőllőssy Balázsnak, illetve az éves csereprogram és a hozzá kapcsolódó rendezvények szervezését támogató intézményeknek: a Fiatal Írók Szövetségének, a varsói Óvárosi Kultúrháznak, különösen Sebastian Lenart igazgatónak és az intézmény vezetőjének, Beata Gúlának, valamint a budapesti Lengyel Intézetnek, a varsói Magyar Kulturális Intézetnek, a Varsói Egyetem Magyar Tanszékének és a Gólya Szövetkezeti Presszónak. A projekt a Lengyel-Magyar Koordinációs Projekt, a Nemzeti Kulturális Alap, valamint Magyarország Külügyminisztériuma támogatásával valósult meg.


Zobacz na stronie: 
http://www.muut.hu/?p=22340

Zobacz "Dűlő" nr 2016025: https://issuu.com/muut/docs/025_1c0bac361a7c21