Zespół Ale Babki + zdobywa nagrody

Zespół wokalny „Ale Babki+...”, kierowany przez Annę Dąbrowską, działający przy Staromiejskim Domu Kultury, z roku na rok wzbogaca swój repertuar, co pozwala na udział w wielu imprezach organizowanych w różnych placówkach i dla różnych środowisk. Coraz częściej Zespół staje na scenach w ramach konkursów organizowanych nie tylko dla seniorów, ale także dla innych grup wiekowych.


W kwietniu 2015 r. Zespół wziął udział w Trzecim Mazowieckim Przeglądzie Piosenki Polskiej „Kocham Cię, Ojczyzno” zorganizowanym w Ośrodku Kultury ARSUS w Ursusie, gdzie „wyśpiewał” drugie miejsce piosenkami „Wielka woda” (muzyka K. Gaertner, słowa A. Osiecka) oraz „Kujawiak” (muzyka H. Wieniawski, słowa O. Obarska, opr. A. Janaszek). Przegląd był okazją nie tylko do zaprezentowania repertuaru, poddania ocenie swojego poziomu, ale przede wszystkim poznania innych zespołów, nawiązania z nimi kontaktów i nacieszenia się radością płynącą z samego śpiewania.


30 maja 2015 r. Zespół „Ale Babki+...” wziął udział w Pierwszym Międzynarodowym Festiwalu Poloneza w Polsce, którego pomysłodawcą i organizatorem była Fundacja Przyjaźni Ludzi i Zwierząt CZE-NE-KA wraz z działającym w jej ramach Zespołem Tańca Historycznego CHOREA. Na scenie przy ul. Dewajtis 3 w Warszawie spotkały się zespoły w różnym wieku i soliści z Polski, Litwy i Białorusi. W sumie zaprezentowało się ok. 160 artystów amatorów, spośród których komisja - w składzie Joanna Rawik, Zofia Czernicka i Jadwiga Trusz - wybrała 16 uczestników w trzech kategoriach: wokalnej, muzycznej i tanecznej, oceniając zarówno zespoły dziecięce, zespoły dorosłych, jak i solistów. Zespół „Ale Babki+...” - reprezentujący Staromiejski Dom Kultury w Warszawie - za wykonanie pieśni „Polonez warszawski” (muzyka T. Sygietyński, słowa J. Ficowski) otrzymał pierwsze miejsce w kategorii zespoły wokalne. Wyróżnienie to Zespół przyjął z wyjątkową radością i przekonaniem, że tego rodzaju spotkania mogą ułatwić młodemu pokoleniu zrozumienie, czym jest pasja do muzyki, a w szczególności umiłowanie pieśni patriotycznych i tańca historycznego. Na zakończenie festiwalu odbyło się wspólne biesiadowanie ze śpiewami, graniem i tańcami, sprzyjające integracji między pokoleniami i między narodami.


Osiągnięcia w konkursach są dla Zespołu „Ale Babki+...” ogromną satysfakcją i zachętą do dalszego rozwoju i pracy, której celem jest dawanie poprzez śpiew radości sobie i innym.

Oprac. Anna Dąbrowska i Joanna Głazek

AleBabkiDyplom

AleBabki