Filmy

Klub "Bemolek" i Klub Małych Pianistów Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie, od lutego do maja 2017 r. zaprosiły na cykl czterech spotkań w ramach projektu "Rodzina fortepianu".

Klub Małych Pianistów wraz z Klubem Tańca Dawnego „Alta Novella”, oraz Klubem Twórczym „Microscena” Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie, zaprosiły dzieci i młodzież od ok. 9 do 15 roku życia, na cykl pięciu spotkań (luty - czerwiec 2017 r.)